Актуелне вести


20.03.2023. - 11:15
Распоред лабораторијских вежби

Прве седмице се ради по један термин од 1:30 часова означен црвеним словима. Након тога свака група ради по два термина седмично.

 


20.03.2023. - 10:49 
Прва седмица рачунарских вежби

Поштоване колеге, ове седмице почињу рачунарске вежбе које ће се одржавати у ЛАБ 208Л у НТП. Ове седмице имате по један термин вежби у трајању од 1:30 часова. Распоред одржавања вежби ће ускоро бити објављен. Као припрему за рад је потребно урадити следеће.

За коло RLE потрошача повезаног на излаз 4. квадрантног чопера:
-нацртати одзиве битних величина у колу ако је примењено униполарно управљање (сигнале у модулатору, излазни напон претварача и струју потрошача)
- прорачунати средњу вредност изазног напона
- прорачунати потребну вредност модулишућег сигнала ако се носећи сигнал креће у опсегу од 0 до 1
- прорачунати вршне вредности излазне струје (Ipmin, Ipmax).

Радна тачка: претпоставити средњу вредност струје потрошача у опсегу од 1 до 20А.
Параметри потрошача:
- претпоставити вредност за Е у опсегу од 0 до 200V
- R=0.75 oma, L=3.32mH, f=10kHz, Udc=600V.

Задатак урадити самостално у свесци или на листу папира.