Предмет: Израда и одбрана мастер рада (06 - AD28)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областАрхитектура
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Циљ израде и одбране мастер рада је да студент покаже самосталан и креативан приступ у примени стечених практичних и теоријских знања из одговарајуће области у пракси.
По изради и одбрани дипломског-мастер рада студент верификује оспособљеност за самостално решавање сложених инжењерских проблема применом аналитичарског истраживачког поступка заснованог како на изучаваном домену примене дигиталне технике у архитектури и урбанизму тако и анализираној литератури и референцама.
Конкретан садржај дипломског-мастер рада обухвата два аспекта одабраног проблема: Теоријко методолошки у коме кандидат даје поглед на изворе у анализираној литератури и Инжењерко практични који резултира спецификацијом решења формулисаног проблема.
Ментор за израду мастер рада, у сарадњи са појединачним студентима, врши избор једне области елабориране у изучаваним наставним предметима и формулише конкретну тему, задатак, циљ и методологију израде дипломског-мастер рада. Кандидат, у консултацијама са ментором, самостално ради на решавању формулисаног задатка и структурирању неопходне документације. Након израде и документовања рада те добијања сагласности ментора и објављивања стручног рада у Зборнику ФТН, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом која се састоји од најмање три члана од којих бар је један са другог Факултета, а коју именује декан на предлог Већа департмана.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!