На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Дејан ВукобратовићРедовни професор01.03.2021.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала20210301