Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл.инж. заштите катас.дог. и пож.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
ZP0Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожараСрпски језик48240