Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Студијски програм основних академских студија Техничка механика и дизајн у техници сачињен је на основу савремених научних сазнања у области машинства и информационих технологија по угледу на сличне студијске програме водећих универзитета у свету. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Мађаревић др Дамир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Основи рачунарства и програмирања0040.006
Машински материјали4031.008
Изборни предмет 12020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Механика 22200.005
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Изборни страни језик2000.002
Изборни предмет 230-20-21.007

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Машински елементи4400.009
Отпорност материјала4400.009
Изборни предмет 14200.008

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи механике флуида2110.005
Основи машинских технологија 12020.004
Теорија механизама и машина2110.005
Компјутерско пројектовање2022.006
Основи термодинамике2200.005
Изборни страни језик2000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија осцилација2200.005
Теорија еластичности2200.005
Системи аутоматског управљања4400.008
Рачунарске методе у механици3300.007
Изборни предмет 12-31-30-10.00-2.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Виши курс отпорности материјала3200.006
Биомеханика и механика спорта3200.006
Механика континуума3300.007
Динамика и стабилност конструкција2200.004
Основи машинских технологија 22020.004
Стручна пракса0003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Аналитичка механика3300.008
Бука, вибрације и дизајн2200.005
Изборни предмет 13-40-30-40.00-1.006
Изборни предмет 22110.00-2.005
Индустријска роботика3200.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Оптимизација механичких система3300.008
Теорија плоча и љуски3300.007
Динамика неглатких механичких система2200.005
Изборни предмет 32-30-20-20.00-1.004
Завршни - Дипломски рад0007.007