проф. др Јован Владић


Недостаје слика

др Јован Владић

Редовни професор


Телефон021/485-2383
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 510

Рођен 26.08.1949. год. у Инђији. Основну, нижу музичку и средњу техничку школу је завршио у Бачкој Паланци. Машински факултет Универзитета у Новом Саду је завршио 1974. год. 1975-1982. Асистент на предмету Елементи транспортних уређаја; 1982-1990. Асистент на предмету Непрекидни транспорт; 1990-1995. Доцент на предмету Непрекидни транспорт; 1995-1999. Ванредни професор на предмету Непрекидни и аутоматизовани транспорт; Од 1999. Редовни професор за уно. машинске конструкције, транспортни системи и логистику; 1983. Студијски боравак у Швајцарској, Еидгеноссисцхе Тецхнисцхе Хоцхсцхуле (три месеца); 1985. Студијски боравак у Аустрији, Тецхнисцхе Хоцхсцхуле (три месеца); 1986. Студијски боравак у Аустрији, фирма “Аустриа-Драхт” (један месец); 1998-2002. Руководилац Института за механизацију и конструкционо машинство; Од 2002. Шеф Катедре за машинске конструкције, транспортне системе и логистику; 2006-2009. Руководилац Департмана за механизацију и конструкционо машинство; 2006-2009. Координатор за машинство на ФТН-у; 2006-2009. Представник ФТН-а у Заједнице машинских факултета Србије; Руководилац је лабораторије ЛЕЦАД Нови Сад – лабораторије за аутоматизовано пројектовање машина која је чланица међународне мреже лабораторија за ЦАД. Члан југословенског друштва за машинске конструкције YУДЕЦО; Члан југословенског друштва за моторе и возила YУМВ; Члан Комисија Савезног завода за стандардизацију за транспортере; Члан Комисија Савезног завода за стандардизацију за лифтове и покретна степеништа; Члан инжењерске коморе и власник лиценце за пројектовање; Председник организационог одбора саветовања КОД и члан више програмских и научних одбора научно-стручних скупова у СЦГ.

Редовни професор
28.03.1995.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Анализа вођица струга са нумеричким управqаwем

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1974

Прилог одређивању степена сигурности против проклизавања динамички оптерећеног ужета у систему преноса снаге погонском ужницом

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1982

Развој рачунских метода за анализу статичког и динамичког понашања жичара

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1989

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуВладић Ј., Јовановић М., Ђокић Р., Кљајин М., Каракашић М.: Тхеоретицал анд еxпериментал аналyсис оф елеватор дyнамиц цхарацтеристицс, Техницки вјесник - Тецхницал Газетте, 2015, Вол. 22, Но 4, пп. 1011-1020, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуVladić J., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Modelling and simulations of elevator dynamic behaviour, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, pp. 423-434, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуVladić J., Malešev P., Šostakov R., Brkljač N.: Dynamic Analysis of the Load Lifting Mechanisms, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2008, No 10, pp. 655-661, ISSN 0039-2480
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Đokić R., Živanić D.: Simulations and dynamic models of electrical elevators, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 121-126, ISBN 978-86-7892-399-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐokić R., Vladić J., Živanić D.: Design and bases for assembling prefabricated industrial objects, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 189-192, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Đokić R.: Modeling and dynamic analysis as basis for elevators design, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 193-198, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Živanić D., Đokić R., Gajić A.: Analysis and Choice of Prefabricated Industrial Halls Elements , 19. International conference on MATERIAL HANDLING, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS, Beograd: Mašinski fakultet Beograd, 15-16 Oktobar, 2009, pp. 257-260, ISBN 978-86-7083-672-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Gajić A., Đokić R., Živanić D.: Choice of Optimal Transportation Mechanisation at Open Pit , 6. International Conference "Heavy Machinery" - HM, Kraljevo: Faculty of mechanical engineering Kraljevo, 24-29 Jun, 2008, pp. 63-68, ISBN 978-86-82631-45-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Živanić D., Đokić R., Gajić A.: Analysis оf Material Flows аnd Logistics Approach in Design of Material Handling Systems, 6. International Conference "Heavy Machinery" - HM, Kraljevo: Faculty of mechanical engineering Kraljevo, 24-29 Jun, 2008, pp. 69-72, ISBN 978-86-82631-45-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Đokić R.: Dynamic behaviour of elevators and tribological processes in their driving systems, 2. Power Transmissions, Novi Sad: FTN Novi Sad, 25-26 April, 2006, pp. 537-542
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Владић, Ј.: Рачунске и експерименталне методе за статичку и динамичку анализу жичара, монографија, 1991., ФТН Нови Сад
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Владић Ј. Јовановић М.: Реалне могућности, изазови и проблеми аутоматизованог пројектовања машина, поглавље III “Транспортно машинство као интегрални део привреде и друштва”, Монографија, Машинство за XXI век, ФТН, 1995
(М52) Рад у часопису националног значајаŽivanić D., Vladić J., Đokić R.: Recommendation for choice of order picking methods and technologies, Machine Design, 2011, Vol. 3, No 1, pp. 51-54, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаVladić J., Šostakov R., Đokić R., Živanić D.: Automation of prefabricated removable structures designing procedures, Machine Design, 2010, pp. 35-38, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаВладић Ј., Живанић Д.: Технологије комисионирања у дистрибуционим центрима, Пословна логистика, 2008, No 17, pp. 32-36, ISSN 1452-4767
(М53) Рад у научном часописуВладић Ј., Шостаков Р., Бркљач Н., Ђокић Р.: Истраживање и анализа вучне способности погонске ужетњаче лифта у реалним условима рада, Техника, 2010, Vol. 65, No 3, pp. 29-35, ISSN 0040-2176, UDK: 627.786.1.054
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Владић Ј., Карадзић Б., Живанић Д., Ђокић Р.: Технички пројекат санације кранских стаза мосне дизалице 100 кН на примарном дробиличном постројењу површинског копа Корисник: РиТе Угљевик, Република Српска Рађено за: РиТе Угљевик, Република Српска , 2006
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВладић Ј., Малешев П., Ристић З., Живанић Д., Ђокић Р.: Постројење за дробљење и сепарацију камена, Главни машинско-технолошки пројекат, рађено за Алас-Раковац, Нови Сад, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВладић Ј.: Механизација и технологија претовара, Нови Сад, ФТН Нови Сад, 2005. 245стр., UDK: 621.86/.87(0785.8), ISBN 86-85211-48-4
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВладић Ј.: Транспортна и претоварна средства и уређаји, Нови сад, ФТН Нови Сад, 2005. 227стр., UDK: 621.86(0785.8), ISBN 86-85211-49-2
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметВладић Ј.: Аутоматизовано пројектовање, ФТН Нови Сад, 2007
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука15.12.1999.
Ванредни професорМашинско инжењерствоФакултет техничких наука28.03.1995.
ДоцентМашинско инжењерствоФакултет техничких наука15.01.1990.
Асистент - стари називМашинско инжењерствоФакултет техничких наука12.11.1975.