ванр. проф. др Радомир Ђокић


Недостаје слика

др Радомир Ђокић

Ванредни професор


Телефон021/485-2357
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 509

др Радомир Ђокић рођен је 27.11.1978. године у Радаљици, општина Нови Пазар од оца Добривоја и мајке Мире. Основну школу завршио је у Осаоници, општина Нови Пазар. Средњу техничку школу завршио је у Новом Пазару 1997. године. Исте године уписао је Факултет техничких наука Машинског одсека, Универзитета у Новом Саду, а на трећој години определио се за смер Механизација I. Дипломирао је 2002. године са општим успехом 9.09 у току студија и оценом 10 на дипломском испиту. Назив дипломског рада: „Истраживање и развој путничких лифтова на електрични погон“.
Године 2002. уписао је последипломске студије на Факултету техничких наука (Институт за механизацију и конструкционо машинство, Катедра за машинске конструкције, транспортне системе и логистику), где је 2010. године , на истом факултету, одбранио магистарску тезу под називом „Развој аналитичко-нумеричких поступака за одређивање динамичког понашања лифтова“. Докторску дисертацију под називом „Истраживање динамике и развој машина вертикалног транспорта применом нумеричко-експерименталних поступака“ одбранио је на Факултету техничких наука дана 22.03.2016. године и стекао титулу доктора техничких наука из области машинско инжењерство.
У својству Истраживача-стипендисте на пројекту „Истраживање и развој путничких лифтова на електрични погон“, који је финансирало Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, радио је од 01.04.2003. до 2004. године. Од те године па до 01.01.2007. године радио је у истом својству на пројекту “Истраживање и развој електро погоњених средстава унутрашњег транспорта (виљушкари и електро-платформе) који је финансирало исто Министарство.
Изабран је у звање сарадника у настави за ужу научну област Прехрамбено машинство 28.12.2006. године, а од 24.04.2009. до 27.03.2015. године радио је као Асистент на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област Машинске конструкције, транспортни системи и логистика. Од 28.03.2015. године радио је у звању Предавача на истом факултету за ужу област Машински елементи, механизми, графичке комуникације и дизајн, до избора у Доцента 01.10.2016. године за ужу научну област Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика. За исту ужу научну област изабран је у звање Ванредни професор дана 01.10.2021. године.
др Радомир Ђокић је био укључен у истраживачки рад Катедре на реализацији основног научно-истраживачког пројекта под називом „Истраживање и развој путничких лифтова на електрични погон“ (МИС 3.03.3214.Б), који је био финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије, затим на реализацији пројеката у оквиру програма истраживања из области технолошког развоја под називима „Развој, пројектовање и оптимизација система и конструктивних елемената носећих конструкција монтажних хала“ (ТР-14057) и „Континуални даљински мониторинг виталних експлоатационих параметара носећих конструкција теренских мобилних постројења релевантних за век трајања као чинилац њихове поузданости и превентивног одржавања“ (ТР-14037), који су такође финансирани од стране поменутог Министарства. У периоду од 2011.-2019. године био је ангажован на реализацији пројекта у оквиру програма истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја из области технолошког развоја под називом „Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система“ (ТР-35049).
Од 2018. године др Радомир Ђокић је члан Комисије за стандарде и сродне документе KS M178 (Лифтови, покретне степенице и покретна газишта).
У оквиру програма размене студената и наставног особља који је финансиран од стране организације WUS-Austria, др Радомир Ђокић је боравио 2005. године на Техничком универзитету у Бечу. Године 2008. у оквиру билатералног пројекта Министарства за науку „Интегрални развој производа“  боравио је на Машинском факултету у Љубљани.
Радио је на интеграцији програмских пакета CATIA V5, Autodesk Inventor, MSC ADAMS и ANSYS као подлога за аутоматизовано пројектовање машина, формирање виртуалних прототипова и симулацију рада транспортних система и уређаја.
Служи се енглеским и немачким језиком.

Ванредни професор
01.10.2021.
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Истраживање и развој путничких лифтова на електрични погон

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Развој аналитичко-нумеричких поступака за одређивање динамичког понашања лифтова

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Истраживање динамике и развој машина вертикалног транспорта применом нумеричко-експерименталних поступака

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽivanić D., Ilanković N., Zuber N., Đokić R., Nebojša Z., Zelić A.: The analysis of influential parameters on calibration and feeding accuracy of belt feeders, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2021, Vol. 23, No. 3, pp. 413-421, ISSN 1507-2711
(М23) Рад у међународном часописуVladić J., Jovanović M., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Theoretical and experimental analysis of elevator dynamic characteristics, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1011-1020, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуVladić J., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Modelling and simulations of elevator dynamic behaviour, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, pp. 423-434, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуĐokić R., Vladić J., Kljajin M., Jovanović V., Marković G., Karakašić M.: Dynamic Modeling, Experimental Identification and Computer Simulations of Non-Stationary Vibration in High-Speed Elevators, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2021, Vol. 67, No. 6, pp. 287-301, ISSN 0039-2480
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐokić R., Vladić J., Živanić D., Jojić T., Jovanović V., Zdravković N.: Analysis of Elevators Dynamic Parameters with Solution of Summary Data Acquisition During Experimental Research, 10. Heavy Machinery-HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 23-25 June, 2021, pp. 25-32, ISBN 978-86-81412-09-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐokić R., Vladić J., Jojić T., Gajić A.: Kinematic Characteristics of Zipline, 23. International Scientific Conference TRANSPORT MEANS, Palanga: Kaunas University of Technology, 2-4 October, 2019, pp. 503-507, ISBN 2351-7034
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić J., Jojić T., Đokić R.: Theoretical backgrounds for zipline analysis, 23. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč: Mašinski fakultet Beograd, 18-20 September, 2019, pp. 147-150, ISBN 978-86-6060-020-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐokić R., Vladić J., Živanić D.: Experimental method reviewing for dynamic parameters determining of vertical transport, The Sixth International Conference Transport and Logistics - TIL, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 25-26 Maj, 2017, pp. 43-48, ISBN 978-86-6055-053-0
(М52) Рад у часопису националног значајаĐokić R., Vladić J., Jojić T., Živanić D.: Numerical Methods for Dynamic Analysis of Vertical Transport Machines, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology – JMAIT, 2021, Vol. 6, No. 3, pp. 17-23, ISSN 2466-3603
(М52) Рад у часопису националног значајаVladić J., Đokić R.: Characteristics of mathematical methods and specialized software systems for dynamic analysis of elevators and mining elevators, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, 2017, Vol. 23, No. 2, pp. 31-38, ISSN 0354-6829
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2021.
ДоцентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
Асистент приправник РМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду27.03.2015.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука28.03.2012.
АсистентМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука24.04.2009.
Сарадник у наставиПрехрамбено машинствоФакултет техничких наука01.01.2007.