проф. др Марин Гостимировић


Недостаје слика

др Марин Гостимировић

Редовни професор


Телефон021/485-2325
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 506

Др Марин Гостимировић, ред. проф. Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду рођен је 1957. године. На Факултету техничких наука је запослен од 1982. године. На истом факултету магистарски рад је одбранио 1989., а докторску дисертацију 1997. год. За редовног професора на Факултету техничких наука, за ужу научну област Процеси обраде скидањем материјала, изабран је 2011. год. Објавио је преко 270 научних радова у међународним и домаћим часописима или на скуповима у земљи и иностранству (17 радова у часописима са СЦИ листе). Учествовао је у реализацији преко 40 научно-стручних домаћих или међународних пројеката, на 6 пројеката је био руководилац и аутор је више техничких решења. Аутор је 6 универзитетских уџбеника, 1 монографије и рецензент 3 публикације. Члан је уређивачког одбора часописа International Journal of Applied Engineering and Technology и Journal of Production Engineering, као и рецензент већег броја научних радова у водећим међународним часописима. Шеф је Лабораторије за конвенционалне технологије обраде скидањем материјала. Ужа научна област интересовања обухвата: неконвенционалне и прогресивне поступке обраде, инверзни проблем, вештачку интелигенцију, базе података, мониторинг и оптимизацију процеса обраде.

Редовни професор
01.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор13.11.2002.01.12.2011.Департман за производно машинство
Редовни професор29.12.2011.30.09.2022.Катедра за процесе обраде скидањем материјала
НазивУ Установи
Могућност коришћења средње температуре за оцену обрадљивости материјала при обради резањем

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1982

Могућност коришћења средње температуре за оцену обрадљивости материјала при обради

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1989

Истраживање утицаја температура резања на стање површинског слоја обратка при дубоком

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Radovanović M., Madić M., Rodić D., Kulundžić N.: Inverse electro-thermal analysis of the material removal mechanism in electrical discharge machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, Vol. 97, No 5-8, pp. 1861-1871, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Ješić D., Škorić B., Savković B.: Surface layer properties of the workpiece material in high performance grinding, Metalurgija, Vol. 51, No 1, 2012, pp. 105-108, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Sekulić M., Škorić B.: Influence of discharge energy on machining characteristics in EDM, Journal of Mechanical Science and Vol 26(1), 2012., DOI: 10.1007/s12206-011-0922-x, pp. 173-179, ISSN 1738-494X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Petrović V., Pucovsky V., Birčanin B., Savković B., Gostimirović M.: Energy efficiency cart modeling of solar energy collectors by genetic programming, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. S471-S479, ISSN: 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Rodić D., Pucovski (Pucovsky) V., Savković B., Gostimirović M.: Multi-output fuzzy inference system for modeling cutting temperature and tool life in face milling, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 28, No 10, 2014, pp. 4247-4256, ISSN 1738-494X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Rodić D., Pucovsky V., Savković B., Gostimirović M.: Application of fuzzi logic and regression analysis for modeling surface roughness in face milling, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24 No 4, 2013, pp. 755-762, ISSN 0956-5515
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠkorić B., Kakaš D., Ješić D., Gostimirović M., Miletić A.: Characterization of duplex hard coatings with additional ion implantation, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 1, pp. 87-90, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGolubović D., Kovač P., Ješić D., Gostimirović M., Pucovski V.: Wear intensity of diferent heat treated nodular cast irons, Metalurgija, Vol. 51, No 4, 2012, pp. 518-520, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSekulić M., Jurković Z., Hadžistević M., Gostimirović M.: The influence of mechanical properties of workpiece material on the main cutting force in face milling, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 339-342, ISSN 0543-5846
(М23) Рад у међународном часописуŠkorić B., Kakaš D., Miletić A., Arsenović M., Gostimirović M.: Tribochemical Characterization of Duplex Hard Coatings with Additional Ion Implantation, Oxidation Communication, 2011, Vol. 34, No 2, pp. 326-338, ISSN 0209-4541
(М23) Рад у међународном часописуŠkorić B., Kakaš D., Gostimirović M., Miletić A.: Nanoscale modification of hard coatings with ion implantation, Materijali in tehnologije, 2011, Vol. 45, No 5, pp. 447-450, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Hadžistević M., Gostimirović M., Turisova R.,, Pejić V.: Influence of material properties on the machinability in face milling, Materiali in tehnologije/ Materials and technology, Vol.46, No. 6, 2012., pp. 601–606, ISSN:1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуGolubović D., Kovač P., Ješić D., Gostimirović M.: Tribological properties of ADI materials, Journal of the Balkan tribological Association, Bulgaria, Vol. 18, No 2, 2012, pp. 165-173, ISSN 1310-4772.
(М23) Рад у међународном часописуKovač P., Pucovski (Pucovsky) V., Gostimirović M., Savković B., Rodić D.: Influence of data quantity on accuracy of predictions in modeling tool life by the use of genetic algorithms, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol. 21, No 2, 2014, pp. 14-21, ISSN 1943-670X
(М23) Рад у међународном часописуGolubović, D., Kovač, P., Savković B., Ješić, D., Gostimirović M.: Testing the tribological characteristics of nodular cast iron austempered by a conventional and an isothermal procedure, Materials and Technology/Materiali in Tehnologije, Vol. 48., No.2, 2014, pp. 293-298, ISSN: 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Škorić B., Sekulić M.: Effect of electrical pulse parameters on the machining performance in EDM, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol 18, 2012., pp. 411-415, ISSN 0971-4588
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Sekulić M.: An inverse heat transfer problem for optimization of the thermal process in machining, Sadhana-Academy Proceedings in Engineering Sciences, Vol 36, Part 4, 2011., DOI: 10.1007/s12046-011-0034-4, pp. 489-504, ISSN 0256-2499
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Sekulić M., Kopač J., Kovač P.: Optimal control of workpiece thermal state in creep-feed grinding using inverse heat conduction analysis, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, DOI: 10.5545/sv-jme.2010.075, Vol 57, No. 10, 2011., pp. 730-738
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Pejić V., Brezočnik M., Gostimirović M., Hadžistević M.: Prediction of surface roughness in the ball-end milling process using Response Surface Methodology, Genetic Algorithms, and Grey Wolf Optimizer Algorithm, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No 1, pp. 18-30, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуKovač P., Ješić D., Sovilj-Nikić S., Kandeva M., Kalitchin Z., Gostimirović M., Savković B.: ENERGY ASPECTS OF TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF NODULAR CAST IRON, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018, Vol. 19, No 1, pp. 163-172, ISSN 1311-5065
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроцеси обраде скидањем материјалаУниверзитет у Новом Саду29.12.2011.
Ванредни професорПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука24.01.2008.
Ванредни професорПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука13.11.2002.
ДоцентПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука29.12.1997.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука20.05.1992.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука03.11.1988.
Асистент приправникПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука24.12.1982.