проф. др Зоран Милојевић


Недостаје слика

др Зоран Милојевић

Редовни професор


Телефон4852362
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 908

Зоран Милојевић је рођен 10.10.1971. године у Ужицу, општина Ужице, где је завршио основну и средњу школу. Прве две године заједничког образовања завршио је у средње техничкој школи "Радоје Марић", са одличним успехом. Друге две године позитивно-усмереног васпитања и образовања завршио је, са одличним успехом, у Ужичкој гимназији "Миодраг Миловановић - Луне", где је стекао звање математички техничар - програмер. Факултет техничких наука уписао је школске 1990/91. године на машинском одсеку. Дипломирао је 24.10.1995. године  на смеру "Аутоматско управљање", са темом дипломског рада:" Развој програмске подршке за службу одржавања у Ваљаоници алуминијума из Севојна". У току основних студија остварио је просечну оцену 8.16 (осам и 16/100). Након основних студија запослио се као стручни сарадник преко тржишта рада у Лабораторији за машине алатке на Институту за производно машинство, где је радио две године. У звање асистента приправника на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА, на предметима: Елементи конструкција и Методологија конструисања, изабран је 06.10.1997. године. У звање асистента на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА, на предметима: Елементи конструкција и Методологија конструисања, изабран је 06.10.2002. године. Вежбе изводи на предметима Нацртна геометрија и техничко цртање на Саобраћајном одсеку и Методологија конструисања на Машинском одсеку. Од школске године 1999/2000 изводи вежбе и на предметима Инжењерске графичке комуникације и елементи на Одсеку за графичко инжењерсво и на Одсеку за опште машинство и на предмету Рачунарске графичке комуникације и конструкције на Одсеку за производно машинство. Последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду уписао је школске 1995/96. године на смеру " Аутоматске флексибилне технолошке структуре". У току студија остварио је просечну оцену 10 (десет). Магистарску тезу под називом " Развој специјализованог програмског система за анализу статичког понашања склопа главног вретена машина алатки, коришћењем савремених софтверских пакета", одбранио је 07.06.2002. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом "Систем за визуелизацију радног простора машина алатки у реалном времену", одбранио је 06.06.2008, године. У звање доцента за ужу научну област Машински елементи и принципи конструисања изабран је 09.10.2008. године. У звање ванредног професора за ужу област Машински елементи, механизми, графичле комуникације и дизајн, изабран је 09.10.2013. год. Од школске године 2014/2015 изводи наставу на предмету Интерактивна инжењерска графика на Одсеку за Анимацију у инжењерству. Бави се аутоматизацијом процеса пројектовања коришћењем савремених ЦАД система, методом коначних елемената и применом инжењерске графике у виртуалном окружењу. Живи у Новом Саду.

Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Развој програмске подршке за службу одржавања у Ваљаоници Алуминијума из Севојна

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1995

Развој специјализованог програмског система за анализу статичког понашања склопа главног вретена машина алатки коришћењем савремених софтверских пакета

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Систем за визуелизацију радног простора машина алатки у реалном времену

Докторат

Машинско инжењерство

Универзитет у Новом Саду

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиМиланков М., Савић Д., Милојевић З.: Geometric considerations regarding the surface of the tibial insertion of the ACL graft, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2012, Vol. 20, No 9, pp. 1887-1888, ISSN 0942-2056
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarjanović N., Isailović B., Marjanović V., Milojević Z., Blagojević M., Bojić M.: A practical approach to the optimization of gear trains with spur gears, Mechanism and Machine Theory, 2012, Vol. 53, pp. 1-16, ISSN 0094-114X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z.: Mathematical modeling and experimental testing of high-speed spindle behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 77, No 5-8, pp. 1071-1086, ISSN 0268-3768, UDK: DOI: 10.1007/s00170-014-6
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Automated Acquisition of Proximal Femur Morphological Characteristics, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 2850-293, ISSN 1335-8871, UDK: 10.2478/msr-2014-0039
(М23) Рад у међународном часописуMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Desnica E., Harhaji V.: Methodology for 3D femur approximate model generation, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 1211-1217, ISSN 1840-2991
(М23) Рад у међународном часописуMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Harhaji V., Desnica E.: System for femoral tunnel position determination based on the X - ray , HealthMED, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 894-900, ISSN 1840-2991
(М23) Рад у међународном часописуЖивковић А., Зељковић М., Млађеновић Ц., Табаковић С., Милојевић З., Хаџистевић М.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2018, ISSN 0354-9836
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Haptic interaction program systems development as a part of virtual environment, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 61-66, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомОбрадовић, Р., Милојевић, З: PLANE SECTION OF CONE AND CYLINDER IN COMPUTER GEOMETRY, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Vol. 3, No.2, Niš 2005., pp. 195-207
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниМилојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Табаковић С., Вићевић М., Беју Л.: Sculpting system based on dexel approach, 6. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Engineering, 12-15 Jun, 2013, pp. 3-6, ISBN 1843-2522
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R., Milojević Z.: Auxiliary projections in graphical programmes , 13. International Conference on Geometry and Graphics, Drezden, 4-8 Avgust, 2008, ISBN 978-3-86780-042-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилојевић З., Зељковић М., Гатало Р., Навалушић С.: Automated modular design of the machine tools , 12. Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, 18-23 Mart, 2001, pp. 187-194
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилојевић З., Табаковић С., Бојанић М., Зељковић М.: Muti axis NC code simulation based on three-dexel model representation and GPU, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 25-26 Septembar, 2015, pp. 153-156, ISBN 978-86-7892-722-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Вићевић М., Беју Л.: Extension of the program system for nc machining program verification with haptic device, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 255-258, ISBN 978-86-7892-419-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОбрадовић Р., Попконстантиновић Б., Шиђанин П., Милојевић З., Вујановић М.: COMPUTER GRAPHIC AND COMPUTER ANIMATION STUDIES AT SERBIAN FACULTIES, 2. International Conference moNGeometrija, Београд: Српско удружење за геометрију и графику, Машински факултет из Београда, Архитектонски факултет из Београда, 24-27 Јун, 2010, пп. 467-473
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНавалушић, С., Милојевић, З., Гатало, Р.: " SYSTEM FOR AUTOMATED PRODUCT DESIGN BASED ON THE OBJECTARX (AUTOCAD RUN-TIME EXTENSION) PROGRAMMING ENVIRONMENT", CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Proceedings of the 14th International Conference, Coimbatore India, 1998. god., pp.110-117
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТабаковић С., Бојанић М., Зељковић М., Милојевић З.: Programming solutions for processing digital medical images, 11. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 30-1 Мај, 2013, пп. 507-512, ИСБН 978-99938-39-45-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБојанић М., Табаковић С., Милојевић З., Зељковић М.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - ММА, Нови Сад: Факултет техничких наука, 20-21 Септембар, 2012, пп. 215-218, ИСБН 978-86-7892-419-4
(М41) Истакнута монографија националног значајаЗељковић М., Табаковић С., Милојевић З., Живковић А., Навалушић С.: Савремени прилази у развоју производа специфичне намене, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Едиција техничке науке – монографије, 2016, ИСБН 978-86-7892-854-3
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Зељковић М., Табаковић С., Милојевић З., Живковић А., Навалушић С.: Савремени прилази у развоју производа специфичне намене, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Едиција техничке науке – монографије, 2016, ИСБН 978-86-7892-854-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМилојевић З., Табаковић С., Зељковић М., Живковић А., Навалушић С.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A.: Free form shape modelling by hand movement in virtual environment, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 165-170, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЖивановић С., Табаковић С., Зељковић М., Милојевић З.: Цonfiguring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism, Machine Design, 2016, Вол. 8, Но 4, пп. 141-148, ИССН 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаМилојевић, З., Зељковић, М., Навалушић, С., Милисављевић, Б., Гатало, Р.:" ANALYSIS OF THE ISOPARAMETRIC HEXAHEDRAL ELEMENTS ACCURACY IN THE FEM STRUCTURAL ANALYSIS OF THE MAIN SPINDLE ASSEMBLY", Journal of Machine Engineering, Vol.2 No. 1-2 , Open and Global Manufacturing Design, Wroclaw, 2002. god., pp. 193-203
(М52) Рад у часопису националног значајаМилојевић, З., Навалушић, С., Зељковић, М.: “ AN EXACT APPROACH TO 3-AXIS MILLING NC SIMULATION AND VERIFICATION”, Journal Manufacturing Engineering Vol.3, No.5, Kosicah, 2006., pp. 14-17
(М52) Рад у часопису националног значајаМилојевић, З., Навалушић, С., Зељковић, М.: " NC VERIFICATION AS A COMPONENT OF VIRTUAL MANUFACTURING", Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 5, No 2-2007., Editura Politehnica, Timisoara, Romania, pp: 48-54, 2007. ISSN: 1583-7904.
(М52) Рад у часопису националног значајаМилојевић, З., Навалушић, С., Зељковић, М.: “ DEVELOPMENT OF THE MODULE FOR REAL’TIME VERIFICATION OF NC MACHINING PROGRAM”, Journal Manufacturing Engineering Manufacturing Accuracy Increasing problems, Wroclaw, 2007.
(М52) Рад у часопису националног значајаМилојевић З., Табаковић С., Бојанић М., Зељковић М.: Muti axis NC code simulation based on three-dexel model representation and GPU, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 2, pp. 73-76, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуМилојевић З., Вићевић М., Зељковић М., Навалушић С.: Methodology of the bone tissue diagnostic images processing, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2012, Vol. 10, No 3, pp. 63-70, ISSN 1583-7904
(М53) Рад у научном часописуMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Extension of the program system for NC machining program verification with haptic device, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 2, pp. 67-70, ISSN 1821-4932
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЗељковић М., Навалушић С., Тодић В., Табаковић С., Милојевић З., Антић А., Живковић А., Герић К., Вићевић М., Лукић Д., Беју Л., Млађеновић Ц., Блануша В., Бојанић М., Јовичић Г., Вукман Ј.: Савремени прилази у развоју специјалних решења улежиштења у машинству и медицинској протетици, 38. ЈУПИТЕР конференција, Београд: Машински факултет-Београд, 15-16 Мај, 2012, пп. 16-34, ИСБН 978-86-7083-757-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНавалушић С., Зељковић М., Милојевић З.: Развојни трендови у инжењерском пројектовању , 9. СЕВЕР-ов симпозијум о механичким преносницима, Суботица: Зборник радова, 10 Октобар, 2003, пп. 29-34
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТабаковић С., Бојанић М., Милојевић З., Живковић А.: Моделирање елемената скелетног система на основу дијагностичких снимака, 38. ЈУПИТЕР конференција, Београд: Машински факултет-Београд, 15-16 Мај, 2012, пп. 39-44, ИСБН 978-86-7083-757-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Зељковић Ж.: Аутоматизација поступка пројектовања производа применом савремених ЦАД система , 9. Интернатионал Сциентифиц Цонференце "Флеxибле Тецхнологиес" - ММА, Нови Сад: Зборник радова, 15-16 Јун, 2006, пп. 111-114, ИСБН 86-85211-96-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГатало Р., Зељковић М., Навалушић С., Милојевић З., Мегађа И., Кошарац А.: Виртуална реалност – нови прилаз у пројектовању и производњи , 11. Научно стручни скуп Информационе технологије ИТ, Жабљак: Зборник радова, 26-5 Фебруар, 2006, пп. 184-188, ИСБН 99938-624-2-8
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Милојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Табаковић С., Вићевић М., Живковић А.: Програмско решење за симулацију процеса вишеосне обраде засновано на три-дексел моделу, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Табаковић С., Зељковић М., Милојевић З., Живковић А.: Програмски систем за аутоматизовану аквизицију морфолошких карактеристика проксималног сегмента фемура, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Табаковић С., Милојевић З., Зељковић М., Живковић А., Грујић Ј.: Програмско решење за пројектовање тела ендопротезе зглоба кука, 2012
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМилојевић, З., Рацков, М., Кнежевић, И., Бојанић, М.:" Инжењерске графичке комуникације", Факултет техничких наука, 2017 (Нови Сад : ФТН, Графички центар ГРИД). - (Едиција "Техничке науке-уџбеници ; 611), ИСБН 978-86-7892-887-1.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГлигорић, Р., Милојевић, З.:" ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ", Едиција универзитетски уџбеник, бр 166, ИСБН 86-499-0131-5., Универзитет у Новом Саду, 2004. год. (356 страна)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗељковић, М., Навалушић, С., Милојевић, З., Зељковић, Ж.: " PRODUCT DESIGN BY UP-TO-DATE SOFTWARE SYSTEMS USAGE", The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, Bucharest, 2005. god., pp. 185-194
(М52) Рад у часопису националног значајаАшоња, А., Милојевић, З., Навалушић, С: АНАЛИЗА СТАТИЧКОГ ПОНАШАЊА ВРАТИЛА ЦЕНТРИФУГАЛНЕ ПУМПЕ, Трактори и погонске машине, Вол.9, Но.2, Нови Сад, 2004. год., пп.76-81
(М72) Одбрањен магистарски радМилојевић, З.:"РАЗВОЈ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМСКОГ СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗУ СТАТИЧКОГ ПОНАШАЊА СКЛОПА ГЛАВНОГ ВРЕТЕНА МАШИНА АЛАТКИ КОРИШЋЕЊЕМ САВРЕМЕНИХ СОФТВЕРСКИХ ПАКЕТА", Магистарска теза, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002. год
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду01.10.2018.
Ванредни професорМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду09.10.2013.
ДоцентМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеУниверзитет у Новом Саду09.10.2008.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука17.05.2005.
Асистент - стари називМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука01.11.2002.
Асистент приправникМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука27.10.1997.