Предмет: Одабрана поглавља из физике 1 (06 - Z103)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање основних знања из физике. Циљ предмета је да се студенти упознају са основним физичким принципима и законима који су неопходни за анализу процеса и појава у инжењерству заштите животне средине. Стечена знања су неопходна основа за даље студирање и праћење стручне литературе.
Стечена знања која омогућавају разумевање основних физичких процеса који служе у мерењима и анализама стања животне околине. Познавање теоријских основа одабраних поглавља физике релевантних за инжењерство заштите животне средине, као и практичних основама мерења и тумачења физичких резултата.
Теоријска настава: 1) Основни појмови кинематике и динамике транслаторног и ротационог кретања. Њутнови закони динамике. Закони одржања импулса,момента импулса и енергије. Њутнов закон гравитације,космичке брзине. 2) Основни закони статике и динамике флуида: Зависност притиска од дубине течности; Паскалов закон; Бернулијева једначина. 3) Основе термодинамике идеалних гасова:Први и други закон термодинамике; Карноов циклус; Мотор са унутрашњим сагоревањем; Болцманова статистика и њен одраз на животну средину. 4) Механички таласи: Особине звука; Интензитет; Стојећи талас и резонанција; Ултразвук и примене. Практична настава (експерименталне и рачунске вежбе): На вежбама се раде експерименти који прате теоријску наставу, као и рачунска вежбања, што доприноси бољем разумевању теоријског градива, као и употпуњавању знања.
Предавања, рачунске везбе, лабораторијске вежбе и консултације. Провера знања се врши на лабораторијским вежбама и на испиту. Испит се може полагати на два колоквијума од којих сваки садржи логичку целину градива. Оба колоквијума се полажу у писменој форми. Колоквијуми се одржавају у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који не положе испит преко колоквијума морају полагати сео испит који се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део завршног испита је елиминаторан. Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. СатарићФизика (Термодинамика и таласно кретање)1995ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике I део2004ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике II део2005ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аПрактикум лабораторијских вежби из физике2004ФТНСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на предавањимадада10.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сатарић др Миљко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Немеш др Томас
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе