Предмет: Основе механике (06 - Z108)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Упознавање студената са основним принципима и методима механике и њиховом применом у анализи статичких и динамичких система.
Студенти стичу знања из механике која су неопходна за разумевање стационарних и нестационарних процеса од интереса у заштити животне средине. Она се могу развити и применити у другим стручним предметима и практичном раду. У методолошком смислу студент добија образац за решавање техничких проблема различите природе.
Сила, равнотежа, основни принципи статике. Везе и реакције веза. Основне једначине равнотеже. Напон, дилатација, аксијално оптерећени штапови. Хуков закон. Статички неодређени проблеми. Увијање штапова, напон, угао увијања. Савијање греда, одређивање напона. Статички (стационарни) модели у заштити животне средине. Кинематика материјалне тачке: систем референције, вектори положаја, брзине и убрзања материјалне тачке. Њутнови закони кретања, диференцијалне једначине кретања. Рад, енергија и снага, одржање и дисипација енергије. Стабилност динамичких система. Мале осцилације (слободне, пригушене и принудне), линеаризација диференцијалних једначина кретања. Количина кретања и њена промена; примена у теорији удара. Момент количине кретања. Динамика система материјалних тачака. Кинематика и динамика деформабилног тела. Елементи кинематике и динамике крутог тела. Динамички (нестационарни) модели у заштити животне средине.
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи механике. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању конкретних проблема. Сложенији примери се студенима презентују посредство симулација на рачунару. Током семестра студенти раде домаће задатке који су услов за полагање колоквијума. Током семестра се организују 3 колоквијума која замењују полагање писменог (практичног) дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
С. Симић, Р. МаретићОснове механике2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ђ.С. Ђукић, Т.М. Атанацковић, Л.Ј. ЦветићанинМеханика2003Факултет техичких наука, Нови СадСрпски језик
G.V. Middleton, P.R. WilcockMechanics in the Earth and Environmental Sciences1994Cambridge University PressЕнглески
F. ZieglerMechanics of Solids and Fluids1998Springer-Verlag, New YorkЕнглески
F.P. Beer, E.R. JohnstonVector Mechanics for Engineers2004McGraw-Hill, New YorkЕнглески
C.R. HadlockMathematical Modeling in the Environment1998The Mathematical Association of America, W. DCЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада20.00
Колоквијумдада40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Маретић др Ратко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Зуковић др Миодраг
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Мађаревић др Дамир
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Ожват Сања
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Берецки Армин
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мађаревић др Дамир
Ванредни професор

Аудиторне вежбе