Предмет: Математика 1 (17 - MR0MA1)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области опште, апстрактне и линеарне алгебре, као и аналитичке геометрије.
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, конструишу се и решавају математички модели из стручних предмета користећи градиво овога предмета.
Предавања (теоријска настава). Математичка логика, исказни и предикатски рачун. Теорија скупова и операције над скуповима. Релације. Својства бинарних релација, релације еквиваленције, релације поретка. Функције и операције. Својства бинарних операција. Булова алгебра. Алгебарске структуре - групе, прстени и поља. Полиноми. Комплексни бројеви. Слободни вектори. Детерминате, системи линеарних једначина, векторски простори, матрице, линеарне трансформације векторских простора, карактеристични корени и вектори. Аналитичка геометрија у простору. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери и тестови са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања. Рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, које прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Градиво је подељено у две целине. Део градива који чини логичку целину може се полагати и у току наставног процеса. Теоријски део испита се полаже кроз тест-питања у писменој форми и кроз усмено одговарање. Практични део испита чине задаци и овај део испита се полаже писмено.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Дорословачки, Р.Елементи опште и линеарне алгебре2006Алфа-граф НС, Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р., Недовић, Љ.Збирка испитних задатака из дискретне математике : 1985-20062006АЛФА-ГРАФ, Нови СадСрпски језик
Дорословачки Р., Недовић Љ.Тестови из дискретне математике и линеарне алгебре2004Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р.Принципи алгебре, опште, дискретне и линеарне2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Недовић др Маја
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Јанков Дуња
Асистент

Аудиторне вежбе