Предмет: Вероватноћа и статистика (17 - IZOO64)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2014..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава, посебно у области информатике. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће статистичке методе, израдити статистичку анализу и суштински је образложити.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнањима стеченим у овом предмету.
Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бејсова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа , функција расподеле. Дводимензионална случајна променљива. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Граничне теореме. Појам популације и статистичког узорка, методе узорковања . Дескриптивна статистика, тачкасте и интервалне оцене параметара. Параметарске и непараметарске хипотезе и тестови значајности, интерпретација статистичких закључака. Регресиона анализа: линерана, нелинеарна и логистичка регресија. Визуализација статистичких података, дијаграми. Статистички модели у рачунарству. Овладавањем статистичким софтвером.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе (из статистике). Консултације. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 модула (први модул: теорија вероватноће други модул: статистика). Усмени део завршног испита је обавезан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Математичка статистика2008Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из статистике2005ЦМС, Нови СадСрпски језик
W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core TeamAn Introduction to R2017R Core TeamЕнглески
Chihara L., Hesterberg T.Mathematical Statistics with Resampling and R2011John Wiley & Sons, Ltd.Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Одбрањене рачунарске вежбедада10.00
Одбрањене рачунарске вежбедада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Овцин др Зоран
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Тошић Стефан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Прокић Александар
Асистент

Рачунарске вежбе