Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Стрезоски др Владимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Управљање, моделовање и симулација система3120.007
Електроенергетски системи3300.008
Изборни предмет 13210.006
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи управљања у електроенергетици3300.007
Електрична мерења3040.007
Електроенергетски претварачи3210.007
Изборни предмет 230-21-30.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика3300.007
Анализа електроенергетских система 13100.005
Електричне машине 12200.005
Енергетска електроника 12110.005
Изборни предмет 330-30-30.006
Енглески језик за инжењере 12000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Анализа електроенергетских система 23100.005
Електричне машине 22200.005
Енергетска електроника 22110.006
Електродистрибутивни системи3300.006
Изборни предмет 431-21-20.006
Енглески језик за инжењере 22000.002

Година: 4, Семестар: Зимски

Разводна постројења3300.005
Примена рачунарских алата у електроенергетици2020.003
Изборни предмет 532-30-10.006
Изборни предмет 621-20-10.006
Изборни предмет 72200.006
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Анализа и управљање дистрибутивних мрежа3300.006
Релејна заштита3200.005
Експлоатација електроенергетских система3200.005
Анализа електроенергетских система 32200.004
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006
 Документа