Предмет: Енглески језик за инжењере 1 (17 - EJEI1)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областАнглистика и језик струке
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ2
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Овлладавање и коришћење најзначајнијих термина везаним за струку и усмерење. Развијање стратегија за разумевање техничког текста на страном језику. Оспособљавање за читање и разумевање оригиналних енглеских текстова из различитих извора везаних за бројне аспекте и области технике. Развијање усмене и писмене комуникације везане за ове теме уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Студенти поседују широк вокабулар термина везаних за област студирања. Могу да прате разноврсну литературу из ове области и комуницирају о тим темема на енглском језику користећи термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке.
Обрада савремених стручних текстова на енглесконм језику везаних за различите аспекте и области техничке струке. Развијање стратегија за разумевање стручног текста као сто су: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge итд. Овладавање најчешћим терминима везаним за струку и усмерење. Синоними и антоними који се често наилазе у језику технике. Усвајање језичких функција као што су: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције, описивање саставних делова, узрочно последичних веза и сл. Најчешћи префикси, суфикси, сложенице и колокације. Пасивне конструкције, партиципске конструкције. Скраћене релативне реченице (активне и пасивне), скраћене временске реченице (активне и пасивне).
Акценат је на активности студената у току часа, њиховој интеракцији са наставником и међу собом. Користи се комуникатвни приступ у настави страних језика. Вежбања су конципирана тако да олакшавају и проверавају разумевање текста као и да увежбавају одговарајући вокабулар и остале карактеристичне особине језика струке. Нека од вежбања састављена су тако да подстакну студенте да, користећи шире познавање области коју студирају, кроз коментаре и објашњења, додатно увежбавају своје језичке способности.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Eastwood, J.Oxford Practice Grammar - Intermediate2006Oxford University Press, OxfordЕнглески
Gleldinning, E.H., McEwan, J.Oxford English for Electronics1993Oxford University Press, OxfordЕнглески
Grupa autoraOxford English - Serbian Student Dictionary2006Oxford University Press, OxfordЕнглески
Попић Р., и др.Научно-технички речник : енглеско-српскохрватски : 80.000 терминолошких јединица1989Привредни преглед, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Мировић Ивана
Наставник страних језика

Предавања