проф. др Борис Думнић


Недостаје слика

др Борис Думнић

Редовни професор


Телефон021/485-4530
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија 206

Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек за електротехнику и рачунарство 2003. године. Као дипломирани инжењер електротехнике, 2004 је запослен на Факултету техничких наука, Институт за енергетику, електронику и телекомуникације, где се налази у звању асистента приправника на Катедри за енергетску електронику и претвараче. Постдипломске студије уписао је 2003/2004 на Факултету техничких наука, смер енергетска електроника и електричне машине. Магистарски рад под називом "Управљање асинхроном машином у погону ветроелектране без давача" одбранио је 04.04.2007. Ангажован је у настави на предметима, Електричне машине 3, Моделовање електричних машина и Електроенергетски претварачи.

Редовни професор
12.09.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом26.04.2013.01.08.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром13.09.2012.01.04.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром09.11.2010.01.08.2012.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром11.10.2007.01.10.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент приправник01.02.2004.01.10.2007.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор12.09.2018.11.09.2023.Катедра за енергетску електронику и претвараче
Доцент12.09.2013.01.08.2018.Катедра за енергетску електронику и претвараче
НазивУ Установи
Могућност коришћења ветра као алтернативног извора енергије, у региону.

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Управљање асинхроном машином у погону ветроелектране без давача

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Управљање погоном са асинхроним генератором и двоструким претварачем повезаним на мрежу

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopadić B., Dumnić B., Milićević D., Katić V., Šljivac D.: Grid connected converter control during unbalanced grid conditions based on delay signal concellation, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, ISSN 2050-7038, UDK: DOI: https://doi.org/10.1002/etep.2636
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSubotić I., Bado N., Levi E., Dumnić B., Milićević D., Katić V.: An Overview of Fast On-Board Integrated Battery Chargers for Electric Vehicles Based on Multiphase Machines and Power Electronics, Accepted On line DOI: 10.1049/iet-epa.2015.0292, IET Electric Power Applications, 2016, ISSN 1751-8660
(М23) Рад у међународном часописуDumnić B., Milićević D., Popadić B., Katić V., Čorba Z.: Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems, Thermal Science, 2016, pp. 1-15, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуČorba Z., Katić V., Dumnić B., Milićević D.: In-Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion Systems Modeling and Testing, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуDumnić B., Katić V., Vasić V., Milićević D., Delimar M.: An Improved MRAS Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator” Journal of Applied Research and Technology – JART, October 2012, Center for Applied Sciences and Technological Development, National Autonomous University of Mexico (UNAM), ISSN: 1665-6423
(М23) Рад у међународном часописуKulić F., Matić D., Dumnić B., Vasić V.: Optimal fuzzy controller tuned by TV-PSO for induction motor speed control, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 1, pp. 49-54, ISSN 1582-7445
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D.: Electrification of the Vehicle Propulsion System – An Overview, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 2, pp. 299-316, ISSN 0353-3670
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Čorba Z., Milićević D., Dumnić B., Popadić B., Adžić E.: Overview of Solar PV Energy Market in Serbia - Key Note Lecture, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Strezoski L., Katić V., Milićević D.: Grid Connected Converter Operation under Balanced Grid Faults, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Vukajlović N., Vujkov B., Adžić E., Popadić B., Milićević D., Katić V., Čorba Z., Jerkan D., Dragić M., Hofman M.: Control of Electrical Generator Used in Sigma Wave Energy Conversion System, 19. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 19-21 Oktobar, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-980-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Čorba Z.: Influence of modulation technique on power quality issues for grid connected converter, 18. International Conference on Electrical Drives and Power Electronics – EDPE, Tatranské Matliare, 21-23 Septembar, 2015, pp. 252-258
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Čorba Z.: Control of grid connected converter with improved power quality characteristic, 26. International Exhibition and Conference on Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality, Nirnberg: VDE, 19-20 Maj, 2015, pp. 1-8, ISBN 978-3-8007-3924-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Subotić I., Nandor B., Levi E.: Laboratory Test Bench for Multi-Phase Machines and Power Electronics in Electrical Vehicle Applications, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Oros Đ.: Speed-sensorless vector control of an wind turbine induction generator using artificial neural network, 16. International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Antalija, 21-24 Septembar, 2014, pp. 458-464, ISBN 978-1-4799-2062-4
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду12.09.2023.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду12.09.2018.
ДоцентЕнергетска електроника, машине и погониУниверзитет у Новом Саду12.09.2013.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука11.10.2010.
ПредавачЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука11.10.2007.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука26.01.2004.