Предмет: Експлоатација електроенергетских система (17 - EE411B)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областЕлектроенергетика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Сагледавање основних аспеката експлоатације електроенергетских система (ЕЕС-а), односно методологија и алгоритама којима се оптимизирају поједини проблеми експлоатације производних и преносних капацитета. Циљ је и оспособљавање студената за решавање појединих практичних програма вођења ЕЕС-а кроз диспечерско управљање и доношење одлука о оптимизацији погона. Један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских пакета за оптимизацију погона кроз менаџмент ЕЕС-а. Циљ је и сагледавање утицаја дерегулације тржишта електричне енергије и електропривреде на процес оптималне експлоатације ЕЕС-а.
На крају курса студенти су у могућности да: - Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: класичне производне јединице (хидро и термо електране), преносна и дистрибутивна мрежа (водови и трансформатори), потрошачка подручја и нови и обновљиви извори енергије. - Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима. - Формулишу и реше основне аналитичке функције експлоатације ЕЕС-а. - Користе поједине софтверске пакете за оптимизацију и симулацију диспечерског управљања у реалним производно-преносним мрежама. - Доносе одговарајуће закључке на бази добијених резултата, у циљу оптимизације експлоатације ЕЕС-а.
- Енергетско-експлоатационе карактеристике потрошача. Дијаграми и криве трајања оптерећења. Апроксимације криве трајања оптерећења. - Енергетско-експлоатационе карактеристике хидроелектрана. Хидрограм и крива трајања протока. Моделовање хидрауличких турбина и хидроагрегата. Погонска ограничења. Прорачун снаге и енергије. Трошкови производње. - Енергетско-експлоатационе карактеристике термоелектрана. Основне енергетске карактеристике термоелектрана, гасно-турбинских и термоелектрана са комбинованим циклусом. Трошкови производње. - Нови и обновљиви извори електричне енергије: ветроелектране и фотонапонске електране. - Сигурност ЕЕС-а и коефицијенти осетљивости. - Економски аспекти експлоатације ЕЕС-а. Функције погонских трошкова и ограничења. Оптимална расподела оптерећења у термо и хидро системима. Хидро-термо координација. - Оптимални токови снага. Функције циља и ограничења. Методе решавања. - Основни појмови о регулацији учестаности и активних снага. Примарна, секундарна и терцијарна регулација. - Тржиште електричне енергије и експлоатација дерегулисаних ЕЕС-а. Тржиште енергије и тржиште помоћних услуга. Локална маргинална цена. Трошкови транзита енергије.
Предавања; аудиторне вежбе; консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић и П. Ч. СтефановЕксплоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта2005Технички факултет, ЧачакСрпски језик
М. С. Ћаловић и А. Т. СарићЗбирка решених задатака из експлоатација електроенергетских система, Друго допуњено и проширено издање2006Технички факултет, ЧачакСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада40.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Швенда др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Обренић др Марко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Симић Никола
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Лазаревић Дарко
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачки др Невен
Доцент

Аудиторне вежбе