ванр. проф. др Зоран Стојановић


Недостаје слика

др Зоран Стојановић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Модернизација система заштите, управљања и мониторинга хидроелектране Ђердап 1

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2003

Процена стања металоксидног одводника пренапона применом метода заснованих на анализи струје одвођења при радном напону мреже

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2009

Усмерени релеји базирани на дигиталном фазном компаратору

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиZ. Stojanović, Z. Stojković, "Evaluation of MOSA condition using leakage current method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, volume 52, pages: 87-95, November, 2013.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZ. Stojanovic, M. Djuric, "The algorithm for directional element without dead tripping zone based on digital phase comparator", Electric Power Systems Research, volume 81, issue2, pages: 377-383, February 2011.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZ. Stojanović, M. Djurić, "An algorithm for directional earth-fault relay with no voltage inputs", Electric Power Systems Research, volume 96, pages: 144-149, March, 2013.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGoran Dobrić, Zoran Stojanović, Zlatan Stojković, "The application of genetic algorithm in diagnostics of metal-oxidesurge arrester", Electric Power Systems Research, volume 119, pages: 76-82, February 2015.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMiodrag Forcan, Zoran Stojanović, "An algorithm for sensitive directional transverse differentialprotection with no voltage inputs", Electric Power Systems Research, volume 137, pages: 86-95, August 2016.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуT. Rajić, Z. Stojanović, "An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines ", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, volume 94, pages: 276-286, January, 2018.
(М23) Рад у међународном часописуZoran N. Stojanović, Milenko B. Djurić, "Table based algorithm for inverse–time overcurrent relay ", Journal of Electrical Engineering, volume 65, number 4, pages: 213-220, 2014.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZ. Stojanović, "Novel solutions for directional earth-fault protection", Empowering Young Explorers (EYE), Lab Surfing workshop, Belgrade, 11th-12th March, 2014.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽarković M., Stojanović Z., "Modified algorithm for directional earth-fault protection without voltage inputs", IEEE PowerTech 2015, Eindhoven, June 29-July 2, 2015.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаG. Đukić, Z. Stojanović, "Modernizacija sistema zaštite i upravljanja hidroelektrane Đerdap 1", stručni rad UDK: 621.31.21, časopis Elektroprivreda, januar-mart 2005, broj 1, strana 39.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZ. Stojković, Z. Stojanović, A. Jovanović, "Primena programskih alata u projektovanju elektroenergetskih sistema i instalacija za napajanje baznih stanica mobilnih i bežičnih sistema u telekomunikacijama", Telekomunikacije, novembar 2010, broj 6, strane: 18-28
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStojanović Z., Stojković Z., "Procena stanja metaloksidnog odvodnika prenapona primenom harmonijske analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže", Elektroprivreda, broj 3, 2011, str. 287-295.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRajić Tomislav, Stojanović Zoran, "Simulacija podužne diferencijalne zaštite dalekovoda sa primenom dodatne stabilizacije i sistema APU", Tehnika, vol. 71, broj 6, 2016, str. 861-867.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаM. Forcan, Z. Stojanović, "Uticaj transpozicije provodnika dvostrukog nadzemnog voda u simetričnim i nesimetričnim režimima rada", časopis Energija, 2017.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниZ. Stojanović, M. Đurić, "Tabelarni algoritam za realizaciju prekostrujnog releja sa inverznom karakteristikom reagovanja", Simpozijum INFOTEH-JAHORINA, D-7 Jahorina, 2009.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниM. Forcan, Z. Stojanović, "Directional transverse differential current protection with no voltage inputs ", Symposium INFOTEH-JAHORINA, Energy Systems ENS-3, Jahorina, 2014.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDobrić G., Stojanović Z., Stojković Z., Savić M., "Modelovanje odvodnika prenapona primenom evolutivnih algoritama", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-1-13, mart 2014, p.122-126.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRajić T., Stojanović Z., "Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016,Vol. 15 Ref. ENS-1-6, mart 2016.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRajić T., Stojanović Z., "Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Ref. ENS-2-7, mart 2015.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниForcan M., Stojanović Z., "Testiranje algoritama poprečne diferencijalne zaštite bez naponskih ulaza na trofaznom modelu EES-a", Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Ref. ENS-2-9, mart 2015.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектроенергетски системиУниверзитет у Београду04.02.2018.
ДоцентЕлектроенергетски системиУниверзитет у Београду04.02.2013.