Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент32001.005
Производне стратегије (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS)32001.005
Стратешко управљање пројектима22001.005
Изборни предмет МП1 (МС)20-20-200.004
Изборни предмет МП2 (МС)20-20-200.004
Изборни предмет МП3 (МС)20-20-200.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Нове технологије у инжењерству и менаџменту22001.005
Изборни предмет МП4 (МС)20-20-200.004
Изборни предмет МП5 (МС)20-20-200.004
Стручна пракса МЕН200003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада ИМ00090.007
Мастер рад ИМ00005.0010
 Документа