Предмет: Актуарска математика (12 - IM1706)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области финансијске и актуарске матемарике.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима и оспособљава студенте за практичну примену знања из финансијске и актуарске математике без памћења и коришћења формула које се појављују у великом мброју у разним књигама и збиркама.
Предавања (Теоријска настава): Процентни рачун и прост интересни рачун, Вероватноћа живота и смрти једног лица, Осигурање једнократном премијом - мизом, Осигурање капитала, осигурање годишњом премијом. Практицна настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајуци примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају редовне консултације и групне консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула (први модул: Финансијска математика;други модул: Актуарска математика.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Др Јелена КочовићАКТУАРСКЕ ОСНОВЕ ФОРМИРАЊЕ ТАРИФА2004Центар за издавачку делатност, Економски факултет БеоградСрпски језик
Др Јелена Кочовић и Др Татјана Ракоњац-АнтићЗбирка решених задатака из финансијске и Актуарске математике2005Центар за издавачку делатност, Економски факултет БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Колоквијумдане10.00
Колоквијумдане10.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дорословачки Раде

Предавања