Докторске студије / Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите животне средине

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Инжењерство заштите животне средине (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Станисављевић др Немања
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборни предмет5312
Изборна позиција - а5413

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет5414
Изборни предмет (бира се један предмет))5414
Актуелно стање у области022

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет (бира се један предмет)5414
Изборни предмет (бира се један предмет)5414
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020