Подаци о звању
НазивМастер инжењер заштите животне средине (Маст.инж.зашт.жив.сред.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаМастер академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
ZTFИнжењерство заштите животне срединеСрпски језик1260