Предмет: Визуелна култура (17 - F111)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областГрафички дизајн
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2010..

Процеси и методологије визуелне културе и њен значај у животу човека. Студент стиче знања о имплементацији правила које нам сугеришу визуелни феномени у природи али и различита поља визуелног деловања - поље ликовне уметности, графичког дизајна, масовних медија, филмске уметности и штампе. Циљ предмета је упознавање са природним феноменима из којих су се развила човекова сазнања и учења о сфери визуелног па све до схватања појмова виртуелног простора и реалности. Предмет објашњава на које начине користимо визуелне феномене и како они утичу на нашу визуелну перцепцију. Упознавање са основним ликовним елементима путем којих се студенти оспособљавају за стицање нових знања и искустава из широког спектра тема који потпадају под визуелну културу, а посебно графички дизајн.
Студенти запажају феномене визуелних елемената из различитих извора (електронски медији, штампа, ликовна уметност и филм) у свакодневном окружењу. Разумеју узрочно-последичну везу у појединим принципима човековог рада и мишљења које је пренео из природе. Стечена знања користе у даљем изучавању принципа визуелне културе и црпе елементе из ових принципа за свој рад. Разумеју и користе основне методолошке принципе теорије ликовних елемената. Стичу знања из теоријског поља које се бави феноменима виртуелне реалности и виртуелног простора. Схватају и примењују научено у задацима које раде током вежби из предмета.
Предмет се бави широким пољем визуелне културе у које је укључена историја уметности, филозофија, антропологија и социологија. Садржај предмета базиран је прво на феноменима у природи захваљујући којима је човеку омогућено да стиче одређена знања која су му кроз историју и уз развитак високих технологија омогућила напредак у сфери комуникације. Предмет се базира на теоријама визуелне перцепције а обраћа и изучава кроз категорије масовних медија, штампе, филма, ликовне уметности, графичког дизајна, стрипа и културних феномена. Предмет објашњава на које начине користимо визуелне феномене и како они утичу на нашу визуелну перцепцију. Појам визуелне културе, Идеје о схватању форме, Облик и његове врсте, Еманциповане форме, Архетипске форме по обликовном роду, Четири основне палео-комуникацијске форме, Симболичке архетипске форме, Круг-квадрат -крстолик-средиште, Боја у визуелној култури, Схватање простора у визуелној култури, Визуелна идентификација простора, Смисао илузивности у дводимензионалном представљању, Композиција, Сценичност простора, Савремено схватање форме, Појам лица у визуелној култури, Логика опредмећења спољњег и унутрашњег, Симболика вертикале, хоризонтале и дијагонале, Златни пресек као одредница простора, Спирала, Ред-поредак-равнотежа, Симетрија и асиметрија, Нови видови илузивности - техничка и екранска слика
Предавања из предмета Визуелна култура изводе се у форми пре свега визуелних, али и аудио-визуелних презентација које укључују велики број репродукција репрезентативних уметничких дела и видео прилога. Студенти се на вежбама кроз различиве врсте задатака припремају да адекватно реше проблеме који су постављени пред њих. Свака вежба ослања се на једну од целина које се обрађују на предавањима. Вежбе су рачунарског типа, а за реализацију задатака користе се програми за обраду слике. У предиспитне обавезе спадају два графичка рада чијим решавањем студенти показују да су успешно усвојили и применили знања стечена на самим вежбама.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Богдановић, К.Поетика визуелног2005Завод за уџбенике и наставна средства, БеоградСрпски језик
Богдановић, К.Увод у визуелну културу2005Завод за уџбенике и наставна средства, БеоградСрпски језик
Коста БогдановићЛик и лице у визуелној култури2010Завод за уџбенике БеоградСрпски језик
Јуреша, Г., Брановачки, Д., Владушић, Ј.Визуелна култура-скрипта2019Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Графички раддада20.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Јуреша др Горан
Редовни професор из поља уметности

Предавања
Недостаје слика

Владушић др Јелена
Доцент из поља уметности

Предавања
Недостаје слика

Јуреша др Горан
Редовни професор из поља уметности

Рачунарске вежбе