Предмет: Стратешко предузетништво (17 - IM2219)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Основни циљ предмета је да студентима представи феномен предузетништва и предузетничког менаџмента из стратегијске перспективе, као стил менаџмента. Истовремено, циљ је и да се студентима омогући да, без обзира на величину, врсту и делатност организације у чијој конкретној привредној стварности се могу наћи, разумеју начин на који дефинишу своје управљачке задатке у једном, стратегијски другачијем, предузетничком стилу, како би предузетничке подухвате (феномен интерног предузетништва) реализовали на успешан, економски ефикасан и ефективан начин.
Студенти ће разумети феномен интерног предузетништва и практичне аспекте предузетничког процеса, чиме ће на известан начин бити предузетнички инспирисани и усмерени у правцу предузетничког понашања, који подразумева знања и специфичне вештине. Исходи оваквог учења подразумевају препознавање потенцијала конкретне ситуације: самосталну процену пословних шанси, њихову тржишну валоризацију, процену сопствених предузетничких способности, предузетничких стратегија, као и моделирање стратегијског плана развоја предузећа. Изучавањем феномена интерног предузетништва, студенти ће разумети улогу менаџмента у погледу стварања услова за иновативност, креативност, мотивацију, стварање нове вредности и тржишну валоризацију у условима великих организација.
Уводни део: основни појмови, свет предузетништва; развој корпоративног предузетништва; значај интерног предузетништва. Истраживање предузетништва, развојне могућности предузетника, природа предузетничке шансе, ресурси предузетничког подухвата. Предузетнички подухват и предузетничка организација, значење предузетничког успеха. Стратегијско планирање. Креирање стратегијског плана развоја предузећа. Подстицај предузетништва, институцонализација предузетништва у предузећу. Стратегијско планирање у функцији иновативности предузећа. Оцена стратегијских наступа предузећа и релација са могућим облицима иновација у предузећу. Окружење: релевантне институције за подстицај предузетништва, утицај спољашњег и унутрашњег окружења на спровођење стратегије; промене и кључни трендови у спољашњем окружењу. Иновације и њихова улога у стицању конкурентске предности предузећа. Димензије предузетничког подухвата, стратегије пословне експанзије пословне активности предузетника. Раст и развој организације. Вођство и мотивација у предузетничком подухвату. Консолидација предузетничког подухвата, Измењена улога предузетника у консолидованој организацији. Иновативност и стратегијско предузетништво, стратегије једноставних правила, стратегије у условима кризе.
Настава на предмету се одвија кроз предавања и вежбе. У извођењу наставе на предмету доминира практичан приступ који подразумева креирање стратегијског плана развоја предузећа за конкретно предузеће, односно учење кроз искуство и примену. У оквиру вежби, рад ће се одвијати у групама и самостално.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Бороцки, Ј.Стратешко предузетништво - електронска скрипта2015ФТН, Нови СадСрпски језик
Philip A. WickhamStrategic Entrepreneurship2004Pearson Education, Harlow, UKЕнглески
Aude d Andria, Ines GabarretBuilding 21st Century Entrepreneurship2017John Willey and Sons, Ltd.Енглески
Боуман, К.Стратегија у пракси2003Прометеј, Нови СадСрпски језик
Dixit, A., Nalebuff, B.The art of strategy: a game theorist’s guide to success in business & life2008W. W. Norton & Company, New YorkЕнглески
Зеленовић, Д.Технологија организације индустријских система - предузећа2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Simons, R.Performance measurement & control systems for implementing strategy : text & cases2000Prentice Hall, Upper Saddle RiverЕнглески
Pascal, D.Getting the Right Things Done : A Leaders Guide to Planning and Execution2006Lean Enterprise Institute, CambridgeЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни(пројектни)задатакдада30.00
Тестдане10.00
Тестдане10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бороцки др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Векић Александар
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе