Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
I20Инжењерски менаџментСрпски језик48240