Предмет: Моделовање и симулација енергетских система (17 - ZC023)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 08.10.2012..

Стицање знања и оспособљавање студената за даљу примену и практичан рад у области математичког моделовања и симулације у домену енергетских система.
Стечена знања користе у даљем процесу образовања. У стручним предметима и будућој инжењерској пракси користе технике математичког моделовања и симулације у домену енерегетских система.
Општа теорија система (развој, структура и типови система, систем и окружење, карактеристике система, принципи системског приступа). Задаци анализе и синтезе енергетских система–ЕС (елементи и везе ЕС, интеракција ЕС и окружења, класификација и особине ЕС, хијерархија ЕС). Критеријуми ефикасности ЕС, ограничења при дизајнирању и раду ЕС. Методе анализе и синтезе ЕС, (блок-шеме тока решавања задатака, пресликавање физичког у математички модел-ММ, начин записа ММ, принцип црне кутије, функција циља, једначине везе, систем ограничења, одређивање оптималних параметара). Математички модели ЕС (класификација ММ: функционални дијаграм, структурна блок-шема, операциона и технолошка шема, блокови и графови модела, шематски, параметарски и матрични приказ). Математички модели (запис, устаљено и неустаљено стање система, број степени слободе система, одређивање броја параметара стања ЕС, методе састављања ММ (статички и динамички модели). Теоријске методе састављања ММ (примена ЗОМ, ЗОЕ и ЗОКК). Метода блок дијаграма и метода информационих променљивих. Експерименталне методе састављања ММ (активне, пасивне, адаптационе и комбиноване). Адекватност математичког модела (расподељени и концентрисани параметри). Примери математичких модела и симулације ЕС (процеси првог и другог реда). Примена комерцијалног софтвера на примерима сложених енергетских система.
Предавања, аудиторне и рачунарске вежбе и консултације. На рачунарским вежбама се раде задаци са аудиторних вежби у МАТЛАБ-у и СИМУЛИНК-у. Део градива који чини логичку целину може се полагати у виду два колоквијума. Колоквијуми се састоје из усменог дела испита и задатка и полажу се у писменој форми у току семестра. Градиво се може полагати и у целости у писменој и усменој форми током испитних рокова. Оцена се формира на основу целокупног ангажмана студента током семестра, резултата колоквијума и/или испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Б. Накомчић-СмарагдакисМоделовање и симулација енергетских система-скрипта2011Интерно издање ФТНСрпски језик
Стевановић, Ј.Моделовање и симулација процеса1995Технолошко-металуршки факултет, БеоградСрпски језик
Ђ. БашићМоделовање и симулација система-скрипта1995Интерно издање ФТНСрпски језик
Драгутиновић Г., Башић Ђ.Термопроцесни системи : Анализа1999Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Stoecker, W.F.Design of Thermal Systems, 3rd edition1989McGraw-Hill, New YorkЕнглески
Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M.J.Thermal design and optimization1996John Wiley & Sons, NYЕнглески
Himmelblau D.M., Bischoff K.B.Process analysis and simulation: deterministic systems1968John Wiley & Sons, NYЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Накомчић-Смарагдакис др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

Рачунарске вежбе