Предмет: Анализа података о стању околине (17 - Z305A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Хемијски принципи у инжењерству заштите животне срединедада
Хемијски принципи у инжењерству заштите на радудада

Предмети којима је предуслов предмет Анализа података о стању околине

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Сепарациони процеси у инжењерству заштите животне срединедане
Стицање основних знања, инжењерских компетенција и академских вештина о анализи података у домену инжењерства заштите вода, ваздуха и земљишта. Упознавање са савременим методама сепарације, планирања експеримента, обраде и анализе експерименталних података.
Стечена знања студент ће користити при инжењерској и аналитичкој процени и статистичкој обради података о нивоима контаминације, начинима депозиције и сепарације и динамици дисперзије загађујућих материја у различитим биотским и абиотским матриксима животне средине.
Структура чистих супстанци. Особине и понашање гасова, чврстих и течних супстанци. Дисперзни системи. Раствори. Фазне равнотеже, правило фаза, двокомпонентни и трокомпонентни системи. Физичка и хемијска адсорпција, топлота адсорпције, адсорпциона кинетика и равнотежа. Примена адсорпције у инжењерству. Катализа, каталитичке реакције, теорије хетерогене катализе, хомогена катализа. Експеримент у пракси, приступ експерименталном истраживању, планирање експеримента. Типови грешака, систематске грешке, грубе грешке, случајне грешке. Тачност и прецизност добијених резултата мерења. Изражавање аналитичких података. Графичка анализа резултата експеримента. Статистичка обрада резултата експеримента. Методе анализе. Хемијске, сензорне, биохемијске и инструменталне методе. Спектроскопија, теоријске основе и врсте спектроскопије. Инструменти у оптичкој спектроскопији. Теоријске основе метода раздвајања. Хроматографске аналитичке методе.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, рачунским и лабораторијским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на писмени и усмени испит. Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Пантелић, И.Увод у теорију инжењерског инструмента1976Раднички универзитет "Радивој Ћирпанов", Нови СадСрпски језик
Марјановић, Н.Инструменталне методе анализе : методе раздвајања. I/12001Технолошки факултет, Бања ЛукаСрпски језик
М. Турк Секулић, Ј. Радонић, М. Војиновић МилорадовАнализа података о стању околине - Интерна скрипта2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. HollerFundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Енглески
М. Турк Секулић, Д. Адамовић, Ј. РадонићПрактикум са упутствима за вежбе из предмета Анализа података о стању околине2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Г. БошковићХетерогена катализа у теорији и пракси2007Технолошки факултет, Нови СадСрпски језик
Atkins, P., De Paula, J.Elements of Physical Chemistry2009Oxford University Press, New YorkЕнглески
E. WorchAdsorption Technology in Water Treatment - elektronsko izdanje2012Hubert & Co. GmbH & Co. KG GottingenЕнглески
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. HollerFundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Енглески
Vojinović-Miloradov, M. et al.Occurrence, physico - chemical characteristics and analytical determination of emerging substances2014University of Novi Sad, Faculty of Technical SciencesЕнглески
Pawliszyn, J., Lord, H.L.Handbook of Sample Preparation2010Wiley, New JerseyСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Новаковић др Младенка
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Виги Марија
Истраживач приправник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе