О студијском програму


30.05.2014. - 10:17 
Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерство заштите животне средине трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер заштите животне средине.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Инжењерства заштите животне средине. То, поред осталог укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из Инжењерство заштите животне средине а примењено на области инжењерства заштите животне средине.