Предмет: Производне стратегије (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS) (12 - IM2102)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Циљ предмета је да студенти овладају основним знањем о различитим производним стратегијама које омогућавају повећану конкурентност предузећа и стичу компетенције за препознавање, формулисање и примену различитих производних стратегија како у производном тако и у социјалном контексту и примену основних принципа, метода, алата и техника одабраних стратегија.
По завршавању курса, студенти ће стеченим компетенцијама бити оспособљени да: разумеју различите концепте и значај различитих производних стратегија за конкурентност производног система; идентификују, формулишу и примене различите стратегије и тиме допринесу подизању конкурентности предузећа; примене различите принципе, методе и технике у инжењерској анализи и процени могућности за повећање конкурентности производног система на локалном, регионалном и у глобалном контектсту; пројектују и ревитализују производне системе различите врсте.
Уводна раматрања. Основни прилази у развоју производних система - CIM, LEAN и Ефективни системи. Тенденције у развоју производних система. Тенденције промена у околини предузећа. Просторне структуре. Флексибилност система. Погодност управљања. Ефективност система. Ефективни производни системи. Општи модел токова материјала. Прилази у обликовању просторних структура система (процесни и предметни). Прилази у обликовању производних система (појединачни и групни). Групна технологија. Ћелијска производња и групне технологије. ИИС прилаз у развоју ефективних производних система. Метода клсификација. Методе анализе токова у систему. Увод у LEAN прилаз. KAIZEN-континуално унапређење. Мапирање тока вредности (Value Stream Map – VSM). LEAN принципи. LEAN алати. Визуелни менаџмент и 5С. Губитци у процесу производње. Стандардне процедуре. Брза измена алата (SMED). JIT. Kanban. Квалитет (Quality Assurance). Континуални ток (Heijunka). Пројектовање радних јединица. Производња светске класе (World-Class Manufacturing). Mass customisation.
Да би се постигли постављени циљеви исхода образовања у наставном процесу се користи комбинација предавања, вежби, лабораторијских вежби и студије случаја за савладавање различитих поглавља у наставном предмету. Поред наведеног редовно се одржавају и консултације. Један део материјала садржи основна теоријска знања која се односи на различите производне стратегије. Други део материјала проширује материју која се односе на различите производне стратегије, чиме се студентима преноси довољно знања да могу самостално инжењерски анализирати конкретне проблеме, који се односе на производне системе и производњу уопште и потом доносити одговарајуће закључке. Студије случаја се користе да интегришу ове теме и показују студентима како су различите технике међусобно повезане и примењене у стварним животним ситуацијама.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
James P. Womack, Daniel T. JonesLean razmišljanje - Lean Thinking2012Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduСрпски језик
Група аутораГрупна технологија и ћелијска производња1998Kluver Academic PublishersСрпски језик
Зеленовић, Д.Пројектовање производних система2009Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наукаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Лазаревић др Милован
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јовановић др Вукица
Гостујући професор

Предавања
Недостаје слика

Сремчев др Немања
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Томашевић др Милован
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Сузић Никола

Аудиторне вежбе