Предмет: Пројектовање и одржавање система контроле квалитета у области ИЗЖС (06 - Z452)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 04.10.2012..

Упознавање студената са принципима метода контроле квалитета, законском регулативом, стандардима и начелима у области, у циљу стицања актуелних знања на пољу имплементације и одржавања система ИСО 14000, ИСО 17025, ХЦЦП, акредитације и сертификације.
Имплементација и контрола квалитета у области инжењерства заштите животне средине, савладавање практичних и експерименталних метода из области, оспособљавање за разматрање система неке организације и степена до којег је она усклађена са захтевима одговарајућих стандарда, оспособљавање за тумачење серије стандарда у односу на реални систем, стицање основних вештина везаних за имплементацију и одржавање система квалитета.
Одабране теме из следећих области: Систем квалитета (QМ) и (ТQМ), Кључни захтеви стандарда серије ИСО 14000, ИСО 17025, стандарда ХЦЦП у инжењерству заштите животне средине, Упознавање и систем праћења законске регулативе, правних захтева ЕУ и европских стандарда у области, Врсте оцењивања животне средине, Предности и недостаци успостављања система, ПДЦА циклус, Аспекти животне средине – главне загађујуће супстанце и критеријуми вредновања њиховог значаја, Општи и посебни циљеви, Контрола квалитета хемијских и производних индустрија, Основни принципи добре лабораторијске праксе - ДЛП, Имплементација и спровођење интерне контроле квалитета, Инструментација и калибрација, улога ПТ шема и међулабораторијских поређења у обезебеђењу поверења у квалитет лабораторијских резултата и резулатат калибрације, Заштита животне средине у концепту безбедности хране, Акредитација и сертификација.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације. Током семестра студенти могу положити писмени део испита кроз форму два колоквијума. Колоквијуми су облик провере знања на предмету, састоје се од рачунског и теоријског дела и полажу се писмено. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, рачунским и лабораторијским вежбама, као и да положе два теста и напишу и одбране семинарски рад. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, уколико нису положили писмени део испита кроз форму колоквијума, студенти излазе на писмени део завршног испита који обухвата градиво целог семестра. Оцена испита се формира на основу броја бодова прикупљених испуњавањем предиспитних обавеза, успеха на колоквијумима, односно писменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Christopher Sheldon, Mark YoksonEnvironmental Management Systems: A Step-by-Step Guide to Implementation and Maintenance2002EarthscanЕнглески
Christopher Sheldon, Mark YoksonInstalling Environmental Management Systems1999EarthscanЕнглески
Gregory JohnsonThe ISO 14000 EMS Audit Handbook: 2000St. Lucie Press, Boca Raton, FloridaЕнглески
J. BradyEnvironmental management in organisations2005The iema HandbookЕнглески
Donald Singer, Ronald UptonGuidelines for Laboratory Quality Auditing1993ASQC Quality PressЕнглески
W.Funk, V.Dammann, G. DonnevertQuality Assurance in Analytical Chemistry2007WILEY-VCHЕнглески
Војислав Божанић, Гордана ПејовићАкредитоване лабораторије2010Факултет организационих наука, БеоградСрпски језик
Grupa autora (CITAC and EURACHE)Eurachem/CITAC Guide "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement"2012CITAC, EurachemЕнглески
Grupa autora (CITAC and EURACHEM)Guide to Quality in Analytical Chemistry – An aid to accreditation2012CITAC, EurachemЕнглески
S. Mortimore, C.Wallace, C. CassianosHCCP2001Wiley-BlackwellЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Вујовић Свјетлана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе