Подаци о звању
НазивМастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиМашинско инжењерство
Ниво студијаМастер академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
M30Енергетика и процесна техникаСрпски језик1262
M22Механизација и конструкционо машинствоСрпски језик1260
PM0Производно машинствоСрпски језик1260
M40Техничка механика и дизајн у технициСрпски језик1259