Предмет: Пројектовање система аутоматског управљања (06 - AU44)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Системи аутоматског управљањадада
Технологије управљачких системадада
Овладавање студента основним принципима пројектовања система аутоматског управљања и формирањем пројектне документације у складу са важецим прописима и законском регулативом и основама аутоматског управљања у области енергетике.
Стечена знања могу се користити у решавању конкретних инжењерски проблема, а такође предстваљају основу задаље праћење стручних предмета
Увод (дефинисање проблема; пројектни задатак; типови пројеката и њихов садржај: студија оправданости, идејни, генерални, главни, изводацки и пројекат изведеног стања; ревизија пројекта; прописи и препоруке за пројектовање). Стандарди (структура и садржај стандарда везаних за израду пројеката и пројектне документације у електротехници, машинству и процесној индустрији, , домаци и знацајнији медународни стандарди: SRPS, ANSI, ISA, ISO, IEEE, IEC, DIN, VDE...). Техничка документација (стандардни графицки симболи; ознаке; шеме; дијаграми; табеле). Савремени софтвер за израду техницке документације (E-plan, AUTOCAD, MS Project...). Надзор и изводење. Израда конкретног пројекта везаног за одредену проблематику (процесна индустрија; електро моторни погони; системи дистрибуције воде (топле/хладне), електрицне енергије и гаса; транспортни систем...). Мере заштите на раду и техничке мере заштите од електричног удара у индустрији. Актуатори у индустрији, физичке особине и карактеристике окружења. Примена система аутоматског управљања у оквиру моторних погона у индустријским постројењима. Пројектовање савремених управљачких система у индустрији.
Предавања; Рачунарско-лабораторијске вежбе; Консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени део испита је елиминаторан. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, домаћег задатка, усменог и писменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
William S. Levine The Control Handbook 1996 IEEE Press Енглески
Werner Leonhard Control of Electric Drives 1996 Springer Енглески
Ф. КулићМатеријали са предавања припремљени у облику скрипти2005Српски језик
C. Chatfield, T. Johnson Microsoft Project 2000 Step by Step 2000 Microsoft Press Енглески
G.Omura AutoCAD 14 1997Микро књигаЕнглески
Б. МатићПројектовање система аутоматске регулације и управљања технолошким процесима1989СвјетлостСрпски језик
Филип КулићРадни материјали за предмет пројектна документација у аутоматици2005Српски језик
М. Исаиловиц, М. БогнерПрописи о изградњи објеката2000SMEITSСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Колоквијумдане40.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Матић др Драган
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Кулић др Филип
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Бугарски др Владимир
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Матић др Драган
Доцент

Рачунарске вежбе