Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационог инжењеринга (Дипл. инж. инф. инжењ.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Електротехника и рачунарство; Инжењерски менаџмент;


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Аналитички инжењеринг
Примењени информациони инжењеринг

 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кордић др Славица
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Алгебра4400.009
Основи програмирања и програмских језика4130.007
Увод у информациони и финансијски инжењеринг2020.003
Комуникологија2200.004
Механика2200.005
Изборни страни језик 12000.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа 14400.009
Архитектура рачунара4130.009
Теорија алгоритама3030.005
Основе финансијског инжењеринга 13120.005
Изборни страни језик 22000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Основе теорије графова и комбинаторике3300.007
Напредно програмирање и програмски језици4040.008
Логичко пројектовање рачунарских система 13120.006
Енглески језик за информациони инжењеринг2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Вероватноћа и случајни процеси2200.005
Математичка логика3200.005
Оперативни системи4130.008
Веб програмирање3030.006
Основе финансијског инжењеринга 23200.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Оптимизациони алгоритми и нелинеарно програмирање4220.008
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер2020.004
Обрада временских низова података3110.005
Базе података 14040.008
Програмски преводиоци3020.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Практикум из статистике2010.004
Паралелно рачунарство2020.004
Изборни предмет ИИ3140-13-40.008
Изборни предмет ИИ3220-20-20.004
Изборни предмет ИИ333030.006
Изборни предмет ИИ342-30-20-20.004
 Документа