Асистент са докторатом др Милена Милошевић


Недостаје слика

др Милена Милошевић

Асистент са докторатом


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом

Милена Милошевић је уписала Факултет техничких наука у Новом Саду 2008. године и завршила основне академске и мастер студије, студијски програм Рачунарство и аутоматика. На Катедри за рачунарску технику и рачунарске комуникације 2013. године одбранила је дипломски мастер рад под називом "Једно решење прилагођења и интеграције функционалности захтеване ХббТВ стандардом на пријемнику дигиталног телевизијског сигнала заснованом на Андроид платформи". Школске 2013/2014. године уписује докторске студије на истом студијском програму.

У периоду од јула 2013. до октобра 2017. године била је запослена у Истраживачко-развојном институту РТ-РК за системе засноване на рачунарима у Новом Саду и изабрана у звање Истраживач сарадник. У октобру 2017. године се запошљава на Факултету техничких наука као асистент на Катедри за рачунарске комуникације. Аутор је више патената као и научних и стручних радова, објављеним на међународним и домаћим конференцијама и часописима. Учествовала је у више научно-истраживачких пројеката, члан је међународног удружења IEEE и друштва за потрошачку електронику (IEEE Consumer Electronics Society).

Истраживачки интерес Милене Милошевић усмерен је ка високо интегрисаним уграђеним системима у уређајима потрошачке и аутомобилске електронике, са посебним акцентом на софтверска и системска решења у возилима, као и ка дигиталној обради видео сигнала у реалном времену.

Асистент са докторатом
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент-Мастер01.10.2020.30.09.2023.Катедра за рачунарске комуникације
Асистент-Мастер01.10.2017.30.09.2021.Катедра за рачунарске комуникације
НазивУ Установи
Реализација HTTP Live Streaming протокола за Андроид базирани дигитални ТВ пријемник

Основне студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Једно рјешење прилагођења и интеграције функционалности захтијеване ХббТВ стандардом на пријемнику дигиталног телевизијског сигнала заснованом на Андроид платформи

Мастер студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Предлог архитектуре средњег слоја софтвера за рачунарски систем у возилима

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2023

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilošević M., Bjelica M., Maruna T., Teslić N.: Software Platform for Heterogeneous In-Vehicle Environments; IEEE Transactions for consumer Electronics, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2018, Vol. 64, No. 2, pp. 213-221, ISSN 0098-3063
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaprocki A., Bjelica M., Kaprocki Z., Milošević M.: Improvement of the diagnostic tool for visual representation of vehicle signals , 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2021, pp. 144-149
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKenjić D., Milošević M., Antić M., Teslić N.: One Solution for Deterministic Scheduling on GPU for Automotive Algorithms, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 264-268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatijević B., Herceg M., Milošević M., Četić N.: Partial software update on the AURIX TC397 platform, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 64-69
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSandić M., Pavković B., Lukač Ž., Milošević M.: TTEthernet Synchronization: Fail-Arbitrary and Fail-Omission Failure Scenarios Simulation, 13. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: IEEE, 4-6 November, 2020, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRoguljić L., Vranješ M., Milošević M., Samardžija D.: Automotive Data Traffic Filtering and Classification with Finding Errors , 5. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2020, pp. 201-206
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarković M., Milošević M., Jovanov N.: Using Class-Dependent Post-Processing to Improve AI for Automotive Front View Camera, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin, 8-11 September, 2019, pp. 211-214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVido I., Škorić I., Mitrović D., Milošević M., Herceg M.: Automotive Vision Grabber: FPGA design, cameras and data transfer over PCIe, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 103-108
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBenke I., Marković B., Pavlović I., Milošević M., Grbić R.: Software solution stack for data transfer on a frame grabber platform, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 39-43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivković U., Đekić O., Lukač Ž., Milošević M.: HIL Based Solution for ADAS Software Development and Verification, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 8-11 September, 2019
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBabić J., Herceg M., Maruna T., Milošević M.: Adaptation and integration of IP stack in AURIX platform with ERIKA RTOS, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 30-31 May, 2018, pp. 51-54
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanov N., Milošević M., Lukač Ž., Samardžija D.: Virtual Cockpit on Embedded Platform, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 30-31 May, 2018, pp. 92-95
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKragulj B., Laza S., Milošević M., Velikić G.: One Solution of Complex ADAS HW System Testing, 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 21-22 November, 2017, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić D., Vranješ M., Kovačević B., Milošević M.: Hybrid Electronic Program Guide Application for Digital TV Receiver, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 177-180, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBilandžić A., Vranješ M., Milošević M., Kovačević B.: Realization of Subtitle Support in Hybrid Digital TV Applications, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 184-188, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGojak V., Janjatović J., Vukota N., Milošević M., Bjelica M.: Informational Bird's Eye View System for Parking Assistance, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 103-104, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić I., Ilić M., Popović N., Milošević M.: Application Environment for Browser-based In-Vehicle Infotainment Units, 35. IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas: IEEE, 8-11 January, 2017, pp. 269-270
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimić A., Kocić O., Bjelica M., Milošević M.: Driver monitoring algorithm for Advanced Driver Assistance Systems, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 22-23 November, 2016, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOmerovic K., Janjatovic J., Milošević M., Maruna T.: Supporting Sensor Fusion in Next Generation Android In-Vehicle Infotainment Units, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 187-189
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLulić D., Radonjić M., Milošević M., Lazić K.: One solution of MPEG-DASH stack integration to Android platform, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 764-767
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Rodaljević B., Pejović M., Radonjić M.: One Implementation of Companion Screen Functionality for Hybrid Broadcast Broadband TV, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 783-786
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Teslić N., Pejović M., Radonjić M., Mlikota B.: Android framework for web-based digital TV applications: A proposal and analyses, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 6-9 September, 2015, pp. 32-34
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Radonjić M., Mlikota B., Maruna T.: One implementation and design of HbbTV framework for Android based DTV applications, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 25-27 November, 2014, pp. 1015-1018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Lazić K., Kovačević B., Jovanović N., Kovačević M.: Overview of the HbbTV compliant browser upgrade on Android based DTV platform, 10. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: Faculty of electrical engineering, 6-8 November, 2014, pp. 270-273, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Mlikota B., Radonjić M., Maruna T.: HbbTV 1.5 additions: One design, implementation and integration, 4. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 7-10 September, 2014, pp. 71-73
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović N., Milošević M., Kovačev M., Lazić K., Babić N.: Implementation of a BitTorrent protocol client for streaming purposes, 3. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 8-11 September, 2013, pp. 1-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLukić A., Kukolj D., Ilić V., Milošević M.: Automatsko generisanje testova za automotive sisteme zasnovane na AUTOSAR modelu, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSandić M., Velikić I., Bilbija A., Milošević M.: Analiza principa komunikacije u TTEthernet mrežama, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSrejić T., Ilić M., Milošević M.: Realizacija mehanizma za isporuku događaja u aplikativnom okruženju vozila, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016, pp. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниJovanović N., Milošević M., Teslić N., Maruna T.: Predlog koncepta preporuke HbbTV aplikacija i njihovog sadržaja korisnicima, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 913-915
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMarković S., Milošević M., Živanović M., Jovanović N., Dražić D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza korisničkih podešavanja na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŽivanović M., Marković S., Bako M., Milošević M., Čotra D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza pretraživanja servisa na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLazić K., Milošević M., Miljković G., Ikonić N., Kovačević J.: Jedna implementacija klijenta za dinamički adaptivan prenos podataka preko HTTP protokola, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 1496-1499
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Milošević M., Pranjkić M., Kovačević M., Lukač Ž., Đekić O.: AMV workload balancing; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2017, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Milošević M., Kolarović N., Žmukić N., Đekić O., Kovačević M.: AMV - Automotive Machine Vision Middleware; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2016, 2016
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Kovačević M., Milošević M., Pavković B.: POSTUPAK ZA REALIZACIJU DISTRIBUIRANIH KORISNIČKIH SERVISA U VOZILU SA CENTRALIZOVANIM UPRAVLJANJEM; RS62511, Zavod za intelektualnu svojinu, 2021
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоJovanovic N., Lazic K., Milošević M., Bjelica M.: Поступак за организацију и обраду ДТВ интерактивних компоненти помоћу механизма приоритетa. Patentna prijava broj P-2015/0769; RS59316; broj 5/2017, Zavod za intelektualnu svojinu, 2015
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоLukač Ž., Milošević M., Đekić O., Živković U.: Method and system for allocation and profiling of parts of algorithm for testing with hardware in the loop; Patentna prijava broj P-2019/1159 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2019
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоKukolj D., Đorđević Čegar D., Bjelica M., Milošević M.: Method for determining the emotional state of the user due to the visual impact; Patentna prijava broj P-2016/1174 objavljena u Glasniku intelektualne svojine broj 6/2018 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Pap I., Lukač Ž., Milošević M.: The procedure for updating the software in the car using proxies ; Patentna prijava broj P-2018/0553; broj 11/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBašičević I., Lazić K., Milošević M., Mihić V.: The Method For Fast Channel Change In The DTV Channel; Patentna prijava P2018/0002; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Teslić N., Milošević M., Kovačević B.: The procedure for configuring the autonomous vehicle in-vehicle system; Patentna prijava broj P-2018/0001; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоRikalović D., Milošević M., Stupar G., Velikić G.: Method for integrating the panoramic view and the top-view in the virtual environment of the vehicle; Patentna prijava broj P-2017/1120; broj 5/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2017
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Milošević M., Maruna T., Kovacevic M.: Sistem i postupak za unifikaciju kontrole elemenata vozila, Patentna prijava broj P-2016/0315 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2023.
Асистент-мастерРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2020.
Асистент-мастерРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2017.