Асистент са докторатом др Милена Милошевић


Недостаје слика

др Милена Милошевић

Асистент са докторатом


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом

Милена Милошевић је уписала Факултет техничких наука у Новом Саду 2008. године и завршила основне академске и мастер студије, студијски програм Рачунарство и аутоматика. На Катедри за рачунарску технику и рачунарске комуникације 2013. године одбранила је дипломски мастер рад под називом "Једно решење прилагођења и интеграције функционалности захтеване ХббТВ стандардом на пријемнику дигиталног телевизијског сигнала заснованом на Андроид платформи". Школске 2013/2014. године уписује докторске студије на истом студијском програму.

У периоду од јула 2013. до октобра 2017. године била је запослена у Истраживачко-развојном институту РТ-РК за системе засноване на рачунарима у Новом Саду и изабрана у звање Истраживач сарадник. У октобру 2017. године се запошљава на Факултету техничких наука као асистент на Катедри за рачунарске комуникације. Аутор је више патената као и научних и стручних радова, објављеним на међународним и домаћим конференцијама и часописима. Учествовала је у више научно-истраживачких пројеката, члан је међународног удружења IEEE и друштва за потрошачку електронику (IEEE Consumer Electronics Society).

Истраживачки интерес Милене Милошевић усмерен је ка високо интегрисаним уграђеним системима у уређајима потрошачке и аутомобилске електронике, са посебним акцентом на софтверска и системска решења у возилима, као и ка дигиталној обради видео сигнала у реалном времену.

Асистент са докторатом
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент01.10.2020.30.09.2023.Катедра за рачунарске комуникације
Асистент01.10.2017.30.09.2021.Катедра за рачунарске комуникације
НазивУ Установи
Реализација HTTP Live Streaming протокола за Андроид базирани дигитални ТВ пријемник

Основне студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Једно рјешење прилагођења и интеграције функционалности захтијеване ХббТВ стандардом на пријемнику дигиталног телевизијског сигнала заснованом на Андроид платформи

Мастер студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Предлог архитектуре средњег слоја софтвера за рачунарски систем у возилима

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2023

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilošević M., Bjelica M., Maruna T., Teslić N.: Software Platform for Heterogeneous In-Vehicle Environments; IEEE Transactions for consumer Electronics, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2018, Vol. 64, No. 2, pp. 213-221, ISSN 0098-3063
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaprocki A., Bjelica M., Kaprocki Z., Milošević M.: Improvement of the diagnostic tool for visual representation of vehicle signals , 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2021, pp. 144-149
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKenjić D., Milošević M., Antić M., Teslić N.: One Solution for Deterministic Scheduling on GPU for Automotive Algorithms, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 264-268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatijević B., Herceg M., Milošević M., Četić N.: Partial software update on the AURIX TC397 platform, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 64-69
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSandić M., Pavković B., Lukač Ž., Milošević M.: TTEthernet Synchronization: Fail-Arbitrary and Fail-Omission Failure Scenarios Simulation, 13. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: IEEE, 4-6 November, 2020, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRoguljić L., Vranješ M., Milošević M., Samardžija D.: Automotive Data Traffic Filtering and Classification with Finding Errors , 5. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2020, pp. 201-206
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarković M., Milošević M., Jovanov N.: Using Class-Dependent Post-Processing to Improve AI for Automotive Front View Camera, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin, 8-11 September, 2019, pp. 211-214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVido I., Škorić I., Mitrović D., Milošević M., Herceg M.: Automotive Vision Grabber: FPGA design, cameras and data transfer over PCIe, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 103-108
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBenke I., Marković B., Pavlović I., Milošević M., Grbić R.: Software solution stack for data transfer on a frame grabber platform, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 39-43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivković U., Đekić O., Lukač Ž., Milošević M.: HIL Based Solution for ADAS Software Development and Verification, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 8-11 September, 2019
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBabić J., Herceg M., Maruna T., Milošević M.: Adaptation and integration of IP stack in AURIX platform with ERIKA RTOS, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 30-31 May, 2018, pp. 51-54
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanov N., Milošević M., Lukač Ž., Samardžija D.: Virtual Cockpit on Embedded Platform, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 30-31 May, 2018, pp. 92-95
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKragulj B., Laza S., Milošević M., Velikić G.: One Solution of Complex ADAS HW System Testing, 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 21-22 November, 2017, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrbić D., Vranješ M., Kovačević B., Milošević M.: Hybrid Electronic Program Guide Application for Digital TV Receiver, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 177-180, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBilandžić A., Vranješ M., Milošević M., Kovačević B.: Realization of Subtitle Support in Hybrid Digital TV Applications, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 184-188, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGojak V., Janjatović J., Vukota N., Milošević M., Bjelica M.: Informational Bird's Eye View System for Parking Assistance, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 103-104, ISBN 978-1-5090-4014-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić I., Ilić M., Popović N., Milošević M.: Application Environment for Browser-based In-Vehicle Infotainment Units, 35. IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas: IEEE, 8-11 January, 2017, pp. 269-270
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimić A., Kocić O., Bjelica M., Milošević M.: Driver monitoring algorithm for Advanced Driver Assistance Systems, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 22-23 November, 2016, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOmerovic K., Janjatovic J., Milošević M., Maruna T.: Supporting Sensor Fusion in Next Generation Android In-Vehicle Infotainment Units, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 187-189
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLulić D., Radonjić M., Milošević M., Lazić K.: One solution of MPEG-DASH stack integration to Android platform, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 764-767
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Rodaljević B., Pejović M., Radonjić M.: One Implementation of Companion Screen Functionality for Hybrid Broadcast Broadband TV, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 783-786
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Teslić N., Pejović M., Radonjić M., Mlikota B.: Android framework for web-based digital TV applications: A proposal and analyses, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 6-9 September, 2015, pp. 32-34
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Radonjić M., Mlikota B., Maruna T.: One implementation and design of HbbTV framework for Android based DTV applications, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 25-27 November, 2014, pp. 1015-1018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Lazić K., Kovačević B., Jovanović N., Kovačević M.: Overview of the HbbTV compliant browser upgrade on Android based DTV platform, 10. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: Faculty of electrical engineering, 6-8 November, 2014, pp. 270-273, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Mlikota B., Radonjić M., Maruna T.: HbbTV 1.5 additions: One design, implementation and integration, 4. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 7-10 September, 2014, pp. 71-73
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović N., Milošević M., Kovačev M., Lazić K., Babić N.: Implementation of a BitTorrent protocol client for streaming purposes, 3. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 8-11 September, 2013, pp. 1-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLukić A., Kukolj D., Ilić V., Milošević M.: Automatsko generisanje testova za automotive sisteme zasnovane na AUTOSAR modelu, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSandić M., Velikić I., Bilbija A., Milošević M.: Analiza principa komunikacije u TTEthernet mrežama, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSrejić T., Ilić M., Milošević M.: Realizacija mehanizma za isporuku događaja u aplikativnom okruženju vozila, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016, pp. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниJovanović N., Milošević M., Teslić N., Maruna T.: Predlog koncepta preporuke HbbTV aplikacija i njihovog sadržaja korisnicima, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 913-915
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMarković S., Milošević M., Živanović M., Jovanović N., Dražić D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza korisničkih podešavanja na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŽivanović M., Marković S., Bako M., Milošević M., Čotra D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza pretraživanja servisa na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLazić K., Milošević M., Miljković G., Ikonić N., Kovačević J.: Jedna implementacija klijenta za dinamički adaptivan prenos podataka preko HTTP protokola, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 1496-1499
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Milošević M., Pranjkić M., Kovačević M., Lukač Ž., Đekić O.: AMV workload balancing; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2017, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Milošević M., Kolarović N., Žmukić N., Đekić O., Kovačević M.: AMV - Automotive Machine Vision Middleware; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2016, 2016
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Kovačević M., Milošević M., Pavković B.: POSTUPAK ZA REALIZACIJU DISTRIBUIRANIH KORISNIČKIH SERVISA U VOZILU SA CENTRALIZOVANIM UPRAVLJANJEM; RS62511, Zavod za intelektualnu svojinu, 2021
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоJovanovic N., Lazic K., Milošević M., Bjelica M.: Поступак за организацију и обраду ДТВ интерактивних компоненти помоћу механизма приоритетa. Patentna prijava broj P-2015/0769; RS59316; broj 5/2017, Zavod za intelektualnu svojinu, 2015
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоLukač Ž., Milošević M., Đekić O., Živković U.: Method and system for allocation and profiling of parts of algorithm for testing with hardware in the loop; Patentna prijava broj P-2019/1159 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2019
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоKukolj D., Đorđević Čegar D., Bjelica M., Milošević M.: Method for determining the emotional state of the user due to the visual impact; Patentna prijava broj P-2016/1174 objavljena u Glasniku intelektualne svojine broj 6/2018 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Pap I., Lukač Ž., Milošević M.: The procedure for updating the software in the car using proxies ; Patentna prijava broj P-2018/0553; broj 11/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBašičević I., Lazić K., Milošević M., Mihić V.: The Method For Fast Channel Change In The DTV Channel; Patentna prijava P2018/0002; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Teslić N., Milošević M., Kovačević B.: The procedure for configuring the autonomous vehicle in-vehicle system; Patentna prijava broj P-2018/0001; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоRikalović D., Milošević M., Stupar G., Velikić G.: Method for integrating the panoramic view and the top-view in the virtual environment of the vehicle; Patentna prijava broj P-2017/1120; broj 5/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2017
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоBjelica M., Milošević M., Maruna T., Kovacevic M.: Sistem i postupak za unifikaciju kontrole elemenata vozila, Patentna prijava broj P-2016/0315 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2023.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2020.
АсистентРачунарска техника и рачунарске комуникацијеФакултет техничких наука01.10.2017.