проф. др Милан Сечујски


Недостаје слика

др Милан Сечујски

Редовни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 221

Милан Сечујски рођен је 1.12.1975. у Новом Саду, где је 1994. године завршио средњу природно-математичку гимназију "Јован Јовановић Змај", а 1999. и Факултет техничких наука, на ком је више пута био награђиван као најбољи студент Факултета (просечна оцена 9.94). Дипломирао је на електротехничком одсеку, на смеру телекомуникације, на проблему аутоматске синтезе говора на основу текста. Одмах је почео да ради у настави на предметима из области телекомуникација, а паралелно је похађао последипломске студије на ФТН (просечна оцена 10), где је и магистрирао 2002, а потом био изабран у звање асистента. На Катедри за телекомуникације учествује у раду АлфаНум тима, посвећеног истраживањима и развоју у области говорних технологија – аутоматског препознавања говора и синтезе говора на основу текста. Овај тим је у својој области остварио до сада најбоље резултате за иједан јужнословенски језик. Пројекти на бази говорних технологија развијених на пројекту АлфаНум привлаче пажњу јавности и промовисани су у низу презентација и медијских публикација широм простора бивше Југославије, а праћени су и низом научних радова у часописима и домаћим и страним конференцијама. Милан Сечујски налази се на челу дела тима који се бави проблемом синтезе говора на основу текста, и у оквиру свог магистарског рада реализовао је систем који омогућује синтезу говора који је изузетно разумљив и звучи далеко природније него што су то досадашњи синтетизатори успевали да постигну. Ово је било могуће захваљујући систему за аутоматско генерисање прозодијских обележја говора, описаном у магистарском раду "Прозодијски елементи у синтези говора на српском језику", за који је Милан Сечујски награђен Пупиновом наградом Матице Српске 2004. Поред тога, синтетизатор говора за слепе анРеадер заснован на том систему награђен је Плакетом друштва за информатику Србије за најбољи развијен и примењен информатички производ у Србији у 2004. години. Милан Сечујски је децембра 2009. одбранио докторску дисертацију под насловом "Аутоматска морфолошка анализа текстова на српском језику", 2010. је изабран у звање доцента, 2016. у звање ванредног професора, а 2021. у звање редовног професора на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Редовни професор
11.03.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом11.12.2009.01.05.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром05.04.2006.01.11.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Тржиште рада ссс14.06.2003.01.03.2006.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор11.03.2016.10.03.2021.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
Доцент03.06.2010.01.02.2016.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
НазивУ Установи
Синтеза говора на основу текста с освртом на српски језик

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Прозодијски елементи у синтези говора на српском језику

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Аутоматска морфолошка анотација текстова на српском језику

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPopović, B., Janev, M., Pekar, D., Jakovljević, N., Gnjatović, M., Sečujski, M., Delić, V.: "A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models", Applied Intelligence, 2012, Vol. 37, No. 3, ISSN: 0924-669X, pp. 377-389, DOI: 10.1007/s10489-011-0333-9.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCselyuszka, N., Sečujski, M., Engheta, N., Crnojević-Bengin, V.: "Temperature-controlled acoustic surface waves", New Journal of Physics, 2016, ISSN: 1367-2630, Vol.18 (DOI: 10.1088/1367-2630/18/10/103006)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLučić B., Ostrogonac S., Vujnović Sedlar N., Sečujski M.: Educational Applications for Blind and Partially Sighted Pupils Based on Speech Technologies for Serbian, doi:10.1155/2015/839252, The Scientific World JOURNAL, 2015, Vol. 2015, No 1, pp. 1-14, ISSN 1537-744X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNosek (Delić) T., Suzić S., Pekar D., Obradović R., Sečujski M., Delić V.: Cross-Lingual Neural Network Speech Synthesis Based on Multiple Embeddings, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 2021, Vol. 7, No. 2, pp. 110-120, ISSN 1989-1660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуCselyuszka, N., Sečujski, M., Crnojević-Bengin, V.: “Novel negative mass density resonant metamaterial unit cell”, Physics Letters A, Vol. 379, No. 1-2, ISSN: 0375-9601, pp. 33-36, 2015.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуCselyuszka, N., Sečujski, M., Crnojević-Bengin, V.: "Compressibility-Near-Zero Acoustic Metamaterial", Physics Letters A, 2014, ISSN: 0375-9601, Vol. 378, No. 16-17, pp. 1153-1156.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić V., Perić Z., Sečujski M., Jakovljević N., Nikolić J., Mišković D., Simić N., Suzić S., Nosek (Delić) T.: Speech technology progress based on new machine learning paradigm, DOI: 10.1155/2019/4368036, Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, Vol. 2019, pp. 1-19, ISSN 1687-5265
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOstrogonac S., Pakoci E., Sečujski M., Mišković D.: Morphology-based vs Unsupervised Word Clustering for Training Language Models for Serbian, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2019, Vol. 16, No 2, pp. 183-197, ISSN 1785-8860
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSuzić S., Nosek (Delić) T., Pekar D., Delić V., Sečujski M.: Style Transplantation in Neural Network-based Speech Synthesis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2019, Vol. 16, No 6, pp. 171-189, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуJakovljević N., Mišković D., Janev M., Sečujski M., Delić V.: Comparison of Linear Discriminant Analysis Approaches in Automatic Speech Recognition, DOI: 10.5755/j01.eee.19.7.5167, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, Vol. 19, No 7, pp. 76-79, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуMilan Sečujski, Radovan Obradović, Darko Pekar, Ljubomir Jovanov, Vlado Delić: ”AlfaNum System for Speech Synthesis in Serbian Language”, Lecture Notes in Artificial Intelligence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, 2002, pp. 237- 244, ISSN 0302-9743.
(М23) Рад у међународном часописуBojović Ž., Perić Z., Delić V., Šećerov E., Sečujski M., Šenk V.: “Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP network using SIP protocol”, Electronics and electrical engineering, 2012, Vol. 117, No 1, pp. 37-42, ISSN 1392-1215.
(М23) Рад у међународном часописуSečujski M., Cselyuszka N., Crnojević-Bengin V.: A Novel Approach to Density Near-Zero Acoustic Metamaterials, Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Vol. 2015, No ID 626593, pp. 1-6, ISSN 1687-8434
(М23) Рад у међународном часописуDelić V., Bojanić M., Gnjatović M., Sečujski M., Jovičić S.: Discrimination capability of prosodic and spectral features for emotional speech recognition DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.18.9.2806, Electronics and electrical engineering, 2012, Vol. 18, No 9, pp. 51-54, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуOstrogonac, S., Pakoci, E., Sečujski, M, and Mišković, D.: "Morphology-based vs Unsupervised Word Clustering for Training Class N-gram Language Models for Serbian", Acta Polytechnica Hungarica, ISSN: 1785-8860, Vol. 16, No. 2, 2019, pp. 183-197.
(М23) Рад у међународном часописуSečujski M., Pekar D., Suzić S., Smirnov A., Nosek (Delić) T.: Speaker/Style-Dependent Neural Network Speech Synthesis Based on Speaker/Style Embedding, Journal of Universal Computer Science, 2020, Vol. 26, No. 4, pp. 434-453, ISSN 0948-695X
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBojanić M., Delić V., Sečujski M.: Relevance of the types and the statistical properties of features in the recognition of basic emotions in speech, DOI: 10.2298/FUEE1403425B, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 425-433, ISSN 0353-3670
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPopović B., Knežević D., Sečujski M., Pekar D.: Automatic Prosody Generation in a Text-To-Speech System for Hebrew, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 467-477, ISSN 0353-3670
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSečujski M., Jakovljević N., Pekar D.: Automatic Prosody Generation for Serbo-Croatian Speech Synthesis Based on Regression Trees, 12. Interspeech - Annual Conference of the International Speech Communication Association, Firenca: ISCA, 28-31 Avgust, 2011, pp. 3157-3160
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Gerazov B., Popović B., Sečujski M.: A Linguistic Interpretation of the Atom Decomposition of Fundamental Frequency Contour for American English, 18. SPECOM International Conference on Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 2016, pp. 59-66, ISBN 978-3-319-43957-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSečujski M., Gerazov B., Csapó T., Delić V., Garner P., Gjoreski A., Guennec D., Ivanovski Z., Melov A., Németh G., Stojković A., Szaszák G.: Design of a Speech Corpus for Research on Cross-Lingual Prosody Transfer, 18. SPECOM International Conference on Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 23-27 Avgust, 2016, pp. 199-206, ISBN 978-3-319-43957-0
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду11.03.2021.
Ванредни професорТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду02.06.2015.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука03.06.2010.
Асистент приправник РТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука13.03.2009.
Асистент - стари називТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука05.04.2006.