Предмет: Нумерички алгоритми и нумерички софтвер (17 - E231)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПримењене рачунарске науке и информатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2005..

Овладавање основним знањима из нумеричке анализе, овладавање методоологијом примене нумеричких модела у инжењерским дисциплинама, овладавање коришћењем одабраног стандардног нумеричког софтверског алата.
Разумевање основних нумеричких метода и способност њихове примена у решавању једноставнијих инжењерских задатака коришћењем нумеричких софтверских алата.
Математички модели и нумерички модели; методологија решавања инжењерских проблема применом нумеричких модела; области примене нумеричких модела у инжењерству. Основни нумерички поступци: нумеричко решавање система линеарних алгебарских једначина (директни и итеративни поступци); нумеричко решавање нелинеарних једначина и система; апроксимација функција (интерполација и најбоља апроксимација); диференцирање и интеграција (коначне разлике, Њутн-Котесове формуле, Ромбергов метод); обичне диференцијалне једначине - почетни услов (једнокорачне и вишекорачне формуле, предиктор-коректор поступци), гранични услов (метода погађања, колокационе формуле); Монте-Карло методе. Нумерички софтверски алати: захтеви и функције, архитектура, начини коришћења, расположиви алати.
Облици извођења наставе су: Предавања, рачунарске вежбе, израда домаћих задатака, и консултације. На предавањима се, коришћењем потребних дидактичких средстава, излажу садржаји предмета и стимулише се активно учешће студената постављањем питања. Практични део градива студенти савладавају на рачунарским вежбама кроз обавезне задатке које решавају уз помоћ асистента или самостално и кроз самосталну израду обавезних и необавезних домаћих задатака.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Michael HeathScientific Computing An Introductory Survey1997McGraw-HillЕнглески
Ford, W.Numerical Linear Algebra with Applications2014ElsevierЕнглески
Александар Ковачевић, Јелена СливкаНумеричке методе у софтверском инжењерству2018ауторски рукописСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Тестдада25.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда45.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ковачевић др Александар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Анђелић Бранислав
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Јанковић Ева
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Поповић Милош
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Вујиновић Александар
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Његомир Марко
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стаменковић Александра
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе