ванр. проф. др Славица Кордић


Недостаје слика

др Славица Кордић

Ванредни професор


Телефон021/485-2415
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Основно образовање: Факултет техничких наука, Нови Сад, 1998. године. Звање: дипломирани инжењер електротехнике. Магистарске студије: Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006. године. Звање: магистар техничких наука, област: електротехника и рачунарство. Докторска дисертација: Факултет техничких наука, Нови Сад, 2013. Звање: доктор техничких наука, област: електротехника и рачунарство, ужа научна област: примењене рачунарске науке и информатика.
Од 1998. године запослена је на Катедри за примењене рачунарске науке Факултета техничких наука у Новом Саду. Радно место: ванредни професор. Учествовала је у настави више курсева основних и мастер студија у области рачунарских наука и информатике.

Ванредни професор
01.04.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач01.02.2013.01.03.2014.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром23.02.2007.01.01.2013.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Стручни сарадник на пројекту15.11.1999.01.02.2007.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор01.04.2019.31.03.2024.Катедра за примењене рачунарске науке
Доцент01.04.2014.Катедра за примењене рачунарске науке
НазивУ Установи
Пројектовање информационог система на примеру одржавања подсистема Главне књиге уз коришћење SUBP Progress

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Један SQL генератор имплементационог описа шеме базе података CASE алата IIS*Case

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Методе трансформација шема база података у обезбеђењу реинжењеринга информационих система

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Luković I.: Meta-Models in Support of Database Model Transformations, in the book: Information and Communication Technologies in Everyday Life: Opportunities and Challenges, (Ed.) Ali AL-Dahoud, Ubiquitous Computing and Communication (UbiCC) Research Publishing, 2014, str. 45-62, ISBN 978-1-312-55980-6
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Luković I.: Meta-Modeling of Inclusion Dependency Constraints, New York, ACM, 2013, str. 114-121, ISBN 978-1-4503-1851-8
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаLuković I., Ivančević V., Čeliković M., Aleksić S.: DSLs in Action with Model Based Approaches to Information System Development, in the book: Formal and Practical Aspects of Domain-Specific Languages: Recent Developments; Chapter 17., IGI Global, USA, 2013, str. 502-532, ISBN 978-1-4666-2092-6
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаAleksić S., Čeliković M., Link S., Luković I., Mogin P.: Faceoff: Surrogate vs. Natural Keys, Berlin, Springer-Verlag LNCS 6295, 2010, str. 543-546, ISBN 0302-9743
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTerzić B., Dimitrieski V., Kordić (Aleksić) S., Milosavljević G., Luković I.: Development and evaluation of MicroBuilder: a Model-Driven tool for the specification of REST Microservice Software Architectures, Enterprise Information Systems, 2018, pp. 1-24, ISSN 1751-7575, UDK: 10.1080/17517575.2018.1460766
(М23) Рад у међународном часописуVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type as a Complex Integrity Constraint Type in XML Data Model – Definition and Enforcement, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 821-843, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDimitrieski V., Čeliković M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Alargt A., Luković I.: Concepts and Evaluation of the Extended Entity-Relationship Approach to Database Design in a Multi-Paradigm Information System Modeling Tool, Computer Languages Systems and Structures, 2015, Vol. 44, pp. 299-318, ISSN 1477-8424, UDK: DOI: 10.1016/j.cl.2015.08.011
(М23) Рад у међународном часописуRistić S, Aleksić S, Čeliković M, Luković I: Generic and Standard Database Constraint Meta-Models, in: Computer Science and Information Systems (ComSIS), DOI: 10.2298/CSIS140216037R, ISSN: 1820-0214, Vol. 11, No.2, pp. 679-696, 2014.
(М23) Рад у међународном часописуKordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I., Čeliković M.: A Design Specification and a Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, Computer Science and Information Sistems, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 283-320, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуČeliković M., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Ivančević V.: A MOF based Meta-Model and a Concrete DSL Syntax of IIS*Case PIM Concepts, Computer Science and Information Sistems, 2012, Vol. 9, No 3, pp. 1075-1103, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуObrenović N., Poppović A., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Transformations of Check Constraint PIM Specifications, Computing and Informatics, 2012, Vol. 31, No 5, pp. 1045-1079, ISSN 1335-9150
(М23) Рад у међународном часописуKordić (Aleksić) S., Luković I., Mogin P., Govedarica M.: A Generator of SQL Schema Specifications, Computer Science and Information Sistems, 2007, Vol. 4, No 2, pp. 77-96, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAleksić S., Ristić S., Luković I.: An Approach to Generating Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 11-13 Maj, 2011, pp. 1-7, ISBN 9957-8583-0-0, UDK: Zbornik na CD ROM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Aleksić S., Banović J., Al-Dahoud A.: An Approach to the Specification of User Interface Templates for Business Applications, 5. Balkan Conference in Informatics, Novi Sad: ACM New York, USA, 16-20 Septembar, 2012, pp. 124-129, ISBN 978-1-4503-1240-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTerzić B., Dimitrieski V., Kordić (Aleksić) S., Luković I., Milosavljević G.: MicroBuilder: A Model-Driven Tool for the Specification of REST Microservice Architectures, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 12-15 Mart, 2017, pp. 179-184, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPoznanović M., Kordić (Aleksić) S., Vidaković J., Ristić S., Čeliković M.: An Approach to Generating Specifications of a Database Schema for DBMSs based on XML Data Model, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Association for Information systems and Computer Networks, 12-15 Mart, 2017, pp. 195-200, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type in Relational and XML Data Model – Definition and Enforcement, 8. Balkan Conference in Informatics, Skoplje, 20-23 Septembar, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTerzić B., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: An Approach and DSL in support of Migration from relational to NoSQL Databases, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 179-185, ISBN 978 - 86 - 85525 - 1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Luković I., Kordić (Aleksić) S.: Specification and Validation of the Referential Integrity Constraint in XML Databases, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Association for Information systems and Computer networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 197-202, ISBN 978-86-85525-18-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: A Model-to-Model Transformation of a Generic Relational Database Schema into a Form Type Data Model, 6. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Gdansk: Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa and IEEE New York City, 11-14 Septembar, 2016, pp. 1577-1580, ISBN 978-83-60910-92-7, UDK: http://dx.doi.org/10.15439/2016F408, ISSN 2300-5963
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: A Model-driven Approach to Data Structure Conceptualization, 5. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Lodz: IEEE Computer Society Press and Polish Information Processing Society, 13-16 Septembar, 2015, pp. 977-984, ISBN 2300-5963, UDK: DOI: http://dx.doi.org/10.15439/978-83-60810-66-8; 10.15439/2015F224
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTodorović N., Ivković V., Kordić (Aleksić) S., Dimitrieski V., Luković I.: IrrigDSS – Decision Support System for Irrigation Scheduling, 8. International Conference on Information Society and Technology – ICIST, Kopaonik: Society for information systems and computer networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 149-154
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: The Extended Referential Integrity Constraint Type - Specification and Implementation in Relational and XML Database Management Systems, 8. International Conference on Information Society and Technology – ICIST, Kopaonik: Association for Information systems and Computer Networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 143-148
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: Extended Tuple Constraint Type in Relational and XML Data Model – Definition and Enforcement, 8. Balkan Conference in Informatics, Skoplje: ACM, 20-23 Septembar, 2017, pp. 1-8, ISBN 978-1-4503-5285-7, UDK: DOI: 10.1145/3136273.3136294
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Ristić S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: Reverse Engineering of a Generic Relational Database Schema into a Domain-Specific Data Model, 28. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 27-29 Septembar, 2017, pp. 19-28, ISBN ISSN 1848-2295
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujanović A., Kordić (Aleksić) S., Luković I., Čeliković M., Vidaković J.: From the Decomposition Algorithm to the Model Driven Transformations in Database Design, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences Department of Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 176-181, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgić N., Dimitrieski V., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M.: Architecture and Algorithms for Filtering Tweets Based on Chosen Countries and Cities, 5. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Association for Information systems and Computer networks, 8-11 Mart, 2015, pp. 368-373
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidaković J., Luković I., Kordić (Aleksić) S.: Specification and Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraint in XML databases, 7. Balkan Conference in Informatics, Craiova: ACM New York, USA. (Accepted for publication), 2-4 Septembar, 2015, ISBN 978-1-4503-3335-1, UDK: DOI: 10.1145/2801081.2801111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Milosavljević G.: An Overview of Selected Visual M2M Transformation Languages, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13 Mart, 2014, pp. 450-455, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Čeliković M., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: Extended Entity-Relationship Approach in a Multi-Paradigm Information System Modeling Tool, 4. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Warsaw: IEEE Computer Society Press and Polish Information Processing Society, 7-10 Septembar, 2014, pp. 1611-1620, ISBN 978-83-60810-58-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČeliković M., Dimitrieski V., Kordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: A DSL for EER Data Model Specification, 23. International Conference on Information Systems Development, Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2-4 Septembar, 2014, pp. 290-297, ISBN 978-953-6071-43-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Luković I.: An EMF Ecore based Relational DB Schema Meta-Model, 6. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 8-10 Maj, 2013, pp. 1-12, ISBN 978-9957-8583-1-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Banović J., Al-Dahoud A.: An Approach to the Specification of User Interface Templates for Business Applications, 5. Balkan Conference in Informatics, Novi Sad: ACM New York, USA, 16-20 Septembar, 2012, pp. 124-129, ISBN 978-1-4503-1240-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvančević V., Čeliković M., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: An Application of Educational Data Mining Techniques at Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 11-13 Maj, 2011, pp. 1-7, ISBN 9957-8583-0-0, UDK: Zbornik na CD ROM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Ristić S., Luković I.: An Approach to Generating Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints, 5. International Conference on Information Technology - ICIT, Amman: AL-Zaytoonah University of Jordan, 11-13 Maj, 2011, pp. 1-7, ISBN 9957-8583-0-0, UDK: Zbornik na CD ROM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČeliković M., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Ivančević V.: A MOF based Meta-Model of IIS*Case PIM Concepts, 1. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Szczecin: IEEE Computer Society Press & Polish Information Processing Society, 18-21 Septembar, 2011, pp. 833-840, ISBN 978-83-60810-22-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I., Banović J.: Form-Driven Application Generation: A Case Study, 11. International Scientific Conference on Informatics, Roznava: Department of Computers and Informatics, FEEI, Technical University of Košice, Slovakia, 16-18 Novembar, 2011, pp. 115-120, ISBN 978-80-89284-95-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Čeliković M., Link S., Luković I., Mogin P.: Faceoff: Surrogate vs. Natural Keys, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad: Springer-Verlag LNCS 6295, 20-24 Septembar, 2010, pp. 543-546, ISBN 0302-9743
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČeliković M., Kordić (Aleksić) S., Luković I.: A Data Warehouse System for Monitoring University Education Process, 1. International Conference on Informational Technology, Jordan: AL-Zaytoonah University of Jordan, 3 Jun, 2009, pp. 1-7, ISBN 9957-8583-0-0, UDK: Zbornik na CD ROM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuković I., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Popović A.: An Application of the MDSE Principles in IIS*Case , 3. Workshop on Model Driven Software Engineering, Berlin: In the book: Model Driven Software Engineering - Transformations and Tools, Logos Verlag Berlin GmbH, 2009., 11-12 Decembar, 2008, pp. 85-95, ISBN 9783832521875
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Luković I., Kordić (Aleksić) S., Popović A.: An Approach to Building Platform Independent Models , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 201-206, ISBN 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Luković I., Mogin P., Govedarica M.: A Generator of SQL Schema Specifications, 2. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla: Polish Information Processing Society, Poland, 15-17 Oktobar, 2007, pp. 1113-1122, ISBN ISSN 1896-7094
(М52) Рад у часопису националног значајаKordić (Aleksić) S., Luković I.: Generisanje SQL opisa šeme baze podataka za različite SUBP, Info M – Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 2007, No 23, pp. 36-43, ISSN 1451-4397
(М52) Рад у часопису националног значајаAleksić S., Luković I.: Generisanje SQL opisa šeme baze podataka za različite SUBP, INFO M - Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, 2007, No 23, pp. 36-43, ISSN 1451-4397
(М53) Рад у научном часописуRistić S., Kordić (Aleksić) S., Čeliković M., Dimitrieski V., Luković I.: Database Reverse Engineering Based on Meta-Models, Central European Journal of Computer Science, 2014, Vol. 4, No 3, pp. 150-159, ISSN 1896-1533, UDK: DOI: 10.2478/s13537-014-0218-1
(М53) Рад у научном часописуRistić S., Kordić (Aleksić) S., Luković I., Banović J.: Form-Driven Application Development, Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 9-16, ISSN 1335-8243
(М53) Рад у научном часописуLuković I., Ristić S., Kordić (Aleksić) S., Banović J., Popović A.: A Chain of Model Transformations in IIS*Case, Scripta Scientiarum Naturalium, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 59-76, ISSN 1880-8356
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Luković I., Pavićević J.: Praktični aspekti primene SQL generatora alata IIS*Case, 5. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 22-24 Mart, 2006, pp. 425-429, ISBN 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKordić (Aleksić) S., Luković I., Pavićević J.: A Generator of The SQL Specification of A Database Schema , 13. Industrijski sistemi, Herceg Novi: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 341-348, ISBN 86-7780-008-5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаKordić (Aleksić) S.: Metode transformacija šema baza podataka u obezbeđenju reinženjeringa informacionih sistema, 2013
(М72) Одбрањен магистарски радKordić (Aleksić) S.: Jedan generator SQL opisa šeme baze podataka case alata IIS*Case , FTN, 2007
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Luković I., Kordić (Aleksić) S., Pavićević J., Mogin P.: IIS*Case V6.0 - alat za projektovanje i generisanje baza podataka i aplikacija – Modul za generisanje SQL opisa šeme baze podataka Korisnik: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Rađeno za: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad , 2006
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.04.2019.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.04.2014.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатика01.12.2013.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.02.2013.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука22.02.2010.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатика01.03.2007.
Сарадник у наставиПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука15.11.1998.