проф. др Младен Радишић


Недостаје слика

др Младен Радишић

Редовни професор


Телефон021/485-2191
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 308

Проф. др Младен Радишић редовни је професор Департмана за Индустријско инжењерство и менаџмент Факултета техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Докторску дисертацију из области инжењерског менаџмента (из уже области инвестиционог менаџмента) одбранио је 2011. године, а запослен је на Факултету техничких наука од 2008. године. Ангажован је на предметима усмерења Инвестициони менаџмент на Департману за Индустријско инжењерство и менаџмент и на предметима мултидисциплинарног факултетског програма Информациони инжењеринг. Активан у многобројним међународним пројектима на којима су Факултет, Универзитет и друге институције партнери, национална контакт особа за кластере у Европској предузетничкој мрежи Србије, а тренутно је руководилац пројекта Еразмус за младе предузетнике (Erasmus for young entrepreneurs). Учесник националних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Редовни професор
27.01.2022.
НазивУ Установи
Креирање регионалног индекса страних директних инвестиција

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Портфолио инвеститори у европским земљама у транзицији: Процена ризика и потенцијала раста тржишта

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRadišić M.: Mladen Radišić: Just-in-Time Concept Autori: Santap Sanhari Mishra, Nirbachita Karmakar: Just-in-Time: Concepts and Applications, Hyderabad, The Icfai University, India, 2008, str. 3-12, ISBN 978- 81-314-1560-3
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBolesnikov M., Popović Stijačić M., Radišić M., Takači A., Borocki J., Bolesnikov D., Bajdor P., Dzieńdziora J.: Development of a Business Model by Introducing Sustainable and Tailor-Made Value Proposition for SME Clients, Sustainability, 2019, Vol. 11, No 4, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLeber M., Ivanišević A., Borocki J., Radišić M., Ślusarczyk B.: Fostering Alliances with Customers for the Sustainable Product Creation, Sustainability, 2018, Vol. 10, No 9, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadišić M., Dobromirov D.: Statistical Analysis of Price Returns of Regional Stock Market Indices, Transformations in Business and Economics, 2017, Vol. 16, No 3(42), pp. 175-186, ISSN 1648-4460
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadišić O., Radišić M., Maksimović R., Radaković N.: Industrial Cogeneration Appliance - An Example of Drilling Rig, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2012, Vol. 51, No 6, pp. 487-492, ISSN 0021-9487
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadišić M., Marić B., Dobromirov D.: SMEs and entrepreneurs investments' profitability effects within the transition period in the Republic of Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2654-2659, ISSN 1993-8233
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDobromirov D., Radišić M., Kupusinac A.: Emerging markets arbitrages’ perception: Risk versus growth potential, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 713-721, ISSN 1993-8233
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarić B., Dobromirov D., Radišić M.: Researching the dependence between the dynamic indicators of investment profitability, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 13, pp. 5076-5082, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуFerenčak M., Dobromirov D., Radišić M., Takači A.: Aversion to a sure loss: turning investors into gamblers, The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics - Journal of Economics and Business, 2018, Vol. 36, No 2, pp. 537-557, ISSN 1331-8004, UDK: 3:330(8)
(М23) Рад у међународном часописуTodorović S., Radišić M., Takači A., Borocki J., Kliestikova J.: Impact of Internal Additional Compensations Policy on Revenues in Cross-sectoral SME Environment, European Journal of International Management, 2019, Vol. 13, No 6, ISSN 1751-6757
(М23) Рад у међународном часописуBorocki J., Radišić M., Štefanić I.: Space Analysis as a Tool for Internal Development Factors Measurement within Companies, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No Suppl.2, pp. 404-410, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуPopadić I., Borocki J., Radišić M., Štefanić I., Duspara L.: The Challenges While Measuring Enterprise Innovative Activities - the Case from a Developing Country, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No Suppl. 2, pp. 452-459, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуLučić D., Radišić M., Dobromirov D.: Causality between corruption and the level of GDP, Economic research, 2016, Vol. 29, No 1, pp. 360-379, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуRadišić M., Nedeljković A.: 5C Model - Business case study solving methodology, The New Educational Review, 2012, Vol. 27, No 1, pp. 19-30, ISSN 1732-6729
(М23) Рад у међународном часописуSando S., Radišić M., Dobromirov D.: Emerging markets - Galapagos for behavioral financial research, Actual Problems of Economics, 2012, Vol. 12, No 138, pp. 459-470, ISSN 1993-6788
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDobromirov D., Radišić M., Šenk V.: Attractiveness of Serbia for venture capital, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, IEM Department, 27-29 Maj, 2010, pp. 219-226, ISBN 978-86-7892-250-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBašić B., Marić B., Dobromirov D., Radišić M.: MASS CUSTOMIZATION APPROACH IN PUBLIC SECTOR - AN EXAMPLE FROM TAX ADMINISTRATION, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 13-21, ISBN 978-86-7892-432-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDobromirov D., Radišić M., Ćelić Đ., Bojović V.: Competitive advantages of Serbian industry sectors, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za Industrijsko inženjerstvo i menadžment, pp. 385-389, ISBN 978-86-7892-341-8, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadišić M., Borocki J., Dobromirov D., Šenk V.: Standardization of internalization and innovation support for Serbian companies , 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, 20-21 Jun, 2013, pp. 173-178, ISBN 978-86-6125-083-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFerenčak M., Muškinja J., Radišić M., Dobromirov D.: Tailor - made education in entrepreneurship - can Serbia be like Silicon Valley?, 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: University of Niš, 20-21 Jun, 2013, pp. 59-62, ISBN 978-86-6125-083-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBošković D., Radišić M.: Lean Approach to Hybrid Innovation Model, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Beograd: UNIVERSITY OF BELGRADE – FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES, CHAIR OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING , 5-6 Septembar, 2013, pp. 113-118, ISBN 978-86-7680-283-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFerenčak M., Stanišić I., Radišić M., Dobromirov D.: Level of frictional unemployment in the Republic of Serbia, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 537-541, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFerenčak M., Radišić M., Dobromirov D., Kupusinac A.: Customization Approach for SME risk assessment, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences - Department for Industrial Engineering and Management, 21-23 Septembar, 2016, pp. 72-75, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadišić M., Ferenčak M., Dobromirov D.: Financial engineering as a support for financial market indirect transaction cost reduction, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical sciences - Departmen of Industrial engineering and management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 375-378, ISBN 978-86-7892-652-5
(М53) Рад у научном часописуDobromirov D., Radišić M., Kupusinac A.: Emerging markets arbitrages’ perception: Risk versus growth potential, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 713-721, ISSN 1993-8233
(М53) Рад у научном часописуMarić B., Dobromirov D., Radišić M.: Researching the dependence between the dynamic indicators of investment profitability, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 13, pp. 5076-5082, ISSN 1993-8233
(М53) Рад у научном часописуRadišić M., Marić B., Dobromirov D.: SMEs and entrepreneurs investments' profitability effects within the transition period in the Republic of Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2654-2659, ISSN 1993-8233
(М53) Рад у научном часописуDobromirov D., Radišić M., Kupusinac A., Marić B.: Emerging Markets Unidirectional Sensitivity Coefficient as an Indicator in Portfolio Investors' Decision Making , International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 2, pp. 63-68, ISSN 2217-2661
(М55) Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)Radišić M.: Uređivanje časopisa International Journal of Industrial Engineering and Management, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2012, Vol. 3, No I - IV, ISSN 2217-2661
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду27.01.2022.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду27.01.2017.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент27.01.2012.
Асистент - др наукаИнжењерски менаџментФакултет техничких наука11.07.2011.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука22.12.2009.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука19.09.2008.