Предмет: Вероватноћа и случајни процеси (17 - E224A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети којима је предуслов предмет Вероватноћа и случајни процеси

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Обрада временских низова податакадада
Практикум из статистикедада
Циљ предмета је оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање основних знања из области вероватноће и случајних процеса. Циљ је да студенти овладају основним појмовима из теорије вероватноће, да се оспособе да одаберу одговарајуће методе и да протумаче добијене резултате. Основни циљ је да се студенти оспособе да теоријска знања из теорије случајних процеса примене у области информационог инжењеринга.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању. Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе примењујући стечена знања из вероватноће и случајних процеса.
Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бајесова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа , функција расподеле. Дводимензионална случајна променљива. Условне расподеле. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Случајни процеси – општи појмови. Марковљеви ланци и процеси, процеси рађања и умирања, системи масовних услуживања.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који цини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следћих 3 модула (први модул: теорија вероватноће други модул: слућајна променљива, трећи модул: слућајни процеси). Усмени део завршног испита није обавезан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Случајни процеси2004Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка одабраних решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса 2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада15.00
Тестдада15.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ђурђевић Андреа
Асистент

Аудиторне вежбе