Докторске студије / Инжењерство заштите на раду
Инжењерство заштите на раду

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Инжењерство заштите на раду (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборна позиција - а5210

Година: 1, Семестар: Летњи

Увод у научно-истраживачки рад0612
Изборни предмет 2Д5210
Изборни предмет 3Д5210

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 4Д5210
Изборни предмед 5Д5210
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 201518
Докторска дисертација (теоријске основе)0512

Година: 3, Семестар: Зимски

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад02020
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0010