Основне информације

Ниво студија
Мастер струковне студије


Звање које се стиче
Струковни мастер инжењер машинства (Струк.маст.инж.маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лукић др Дејан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.Лаб.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Технологије обраде скидањем материјала2026
Пројектовање производа-CAD/CAE2026
Савремени материјали и технологије спајања2026
Савремене технологије, машине и алати за обраду деформисањем2026
Изборна позиција 120-11-26

Година: 1, Семестар: Летњи

Термичка обрада и инжењерство површина2025
Пројектовање и оптимизација технолошких процеса производње2026
Алати, прибори и трибологија2025
Пројектовање и експлоатација обрадних и технолошких система2025
Стручна пракса 10003
Изборна позиција 220-11-26

Година: 2, Семестар: Зимски

Технологије прераде полимерних материјала, опрема и алати2115
Мерни системи, реверзибилно инжењерство и CAQ2025
Припрема, планирање и логистика производње2116
Иновационе технологије и производни дизајн2025
Стручна пракса 20003
Изборна позиција 32026

Година: 2, Семестар: Летњи

Изборна позиција 42026
Изборна позиција 52027
Струковни мастер рад - примењени истраживачки рад00012
Струковни мастер рад - израда и одбрана0005
 Документа