проф. др Александар Живковић


Недостаје слика

др Александар Живковић

Редовни професор


Телефон021/485-2352
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 107B

Александар Живковић рођен је у Чачку 31. децембра 1975. Република Србија. Основну и средњу Машинску школу завршио је у Горњем Милановцу. Факултет Техничких наука, смер Производно машинство у Новом Саду је уписао 1998. Дипломски рад под називом " Анализа статичког понашања главног вретена" одбранио је 27. новембра 2003. са оценом десет. Последипломске студије уписао је 2003. године на смеру Аутоматске флексибилне технолошке структуре. Магистарски рад под називом "Експериментална и рачунарска анализа топлотно-еластичног понашања склопа високобрзинског главног вретена машина алатки" одбранио је 14. фебруара 2007. године. Докторску дисертацију под називом "Рачунарска и експериментална анализа понашања кугличних лежаја за специјалне намене" је одбранио 01. 02. 2013. године.

Од јануара 2004. године ради на Факултету техничких наука у Новом Саду, при чему је до јуна 2007. радио као стручни сарадник, а од јуна 2007 године је радио као асистент за ужу научну област "Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања". Од јуна 2013. год. ради као доцент за ужу научну област "Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања". на Факултету техничких наука у Новом Саду. У звање ванредног професора је изабран 15.07.2018 за ужу научну област "Машине алатке,технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања". За редовног професора је изабран 15.07.2023.год за ужу научну област "Машине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања" на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Анализа статичког понашња главног вретена струга

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Експериментална и рачунарска анализа топлотно-еластичног понашања склопа високобрзинског главног вретена машина алатки

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Рачунарска и експериментална анализа понашања кугличних лежаја за специјалне намене

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKošarac A., Čep R., Trochta M., Knežev M., Živković A., Mlađenović C., Antić A.: Thermal Behavior Modeling Based on BP Neural Network in Keras Framework for Motorized Machine Tool Spindles, Materials, 2022, Vol. 15, No. 21, pp. 1-19, ISSN 1996-1944
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z.: Mathematical modeling and experimental testing of high-speed spindle behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 77, No 5-8, pp. 1071-1086, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 3, pp. 2117-2130, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLukić D., Čep R., Milošević M., Antić A., Živković A., Todić V., Rodić D.: A Grey Fuzzy Approach to the Selection of Cutting Process from the Aspect of Technological Parameters, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, No. 24, pp. 1-16, ISSN 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуTabakovic, S., Zeljkovic, M., Zivkovic, A.: General parametric model of the body of the total hip endoprosthesis, Acta Polytechnica Hungarica, 2013, Vol. 11, No. 1, pp. 227-246, ISSN 1785- 8860.
(М23) Рад у међународном часописуAntić A., Zeljković M., Petrović P., Živković A., Hodolič J.: Experimental analysis and FEM modelling of a cutting tool vibrations, Strojarstvo, 2012, Vol. 54, No 2, pp. 117-125, ISSN 0562-1887
(М23) Рад у међународном часописуLanc Z., Štrbac B., Zeljković M., Živković A., Hadžistević M.: Emissivity of Aluminium Alloy Using Infrared Thermographic Technique, Materiali in Tehnologije, 2018, Vol. 52, No 3, pp. 323-327, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуTabaković, S., Grujić, J., Zeljković, M., Blagojević, Z., Radojević, B., Popović, Z., Živković, A., Stevanović, V.: Computer and experimental analysis of the stress state of the cement hip joint endoprosthesis body, Vojnosanitetski pregled, 2014, Vol .71, No. 11, ISSN: 0042-8450, pp. 1034-1039
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Зељковић, М., Табаковић, С., Милојевић, З., Живковић, А., Навалушић, С.: Савремени прилази у развоју производа специфичне намене, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Едиција техничке науке – монографије, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2016, ИСБН 978-86-7892-854-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Navalušić S.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A.: Free form shape modelling by hand movement in virtual environment, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 165-170, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTabaković S., Zeljković M., Živković A., Movrin D., Grujić J.: Development of the endoprosthesis of the femur according to the characteristics of a specific patient with using modern methods for product design and rapid prototyping, Journal for Technology of Plasticity, 2012, Vol. 37, No 2, pp. 195-208, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Blanuša V.: The analysis of the static behavior of special roller bearings with forged outer ring, Journal for Technology of Plasticity, 2014, Vol. 39, No 1, pp. 39-48, ISSN 0354-3870
(М52) Рад у часопису националног значајаKnežev M., Živković A., Mlađenović C.: Analysis Static and Dynamic Behavior of Hydrodynamic Spindle, Journal of Production Engineering, 2016, Vol. 19, No 1, pp. 53-56, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаKošarac A., Zeljković M., Mlađenović C., Živković A.: Modal analysis of a horizontal machining center, Journal of Production Engineering, 2015, No 2, pp. 55-60, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаMlađenović C., Zeljković M., Košarac A., Živković A.: Definition of Machining Systems Stability Lobe Diagram Using Analytical Models, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 1, pp. 47-50, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуTabaković S., Živković A., Grujić J., Zeljković M.: Using CAD/CAE software systems in the design process of modular, revision total hip endoprosthesis, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 97-102, ISSN 1583-7904
(М53) Рад у научном часописуŽivković A., Zeljković M., Tabaković S.: Matematical Model for the Roller Bearing Life Determination, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2010, Vol. 8, No 3/2010, pp. 108-115, ISSN 1583-7904
(М53) Рад у научном часописуZeljković M., Živković A., Borojev Lj.: Ball bearings static behavior and lifetime, Machine Design, 2010, Vol. 2, pp. 175-182, ISSN 1821-1259
(М53) Рад у научном часописуŽivković A., Zeljković M., Knežev M.: Thermal model of high speed main spindle, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 2, pp. 103-106, ISSN 2067-3809
(М53) Рад у научном часописуŽivković A., Zeljković M., Knežev M.: Thermal model of high speed main spindle, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 2, pp. 103-106, ISSN 2067-3809
(М23) Рад у међународном часописуTabakovic, S., Zeljkovic, M., Gatalo, R., Zivkovic, A.: Programme suite for conceptual designing of parallel mechanisam-Based Robots and Machine tools, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, Vol. 10, pp 1-13, ISSN: 1729-8806.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМашине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаУниверзитет у Новом Саду15.07.2023.
Ванредни професорМашине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаУниверзитет у Новом Саду15.07.2018.
ДоцентМашине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаУниверзитет у Новом Саду15.07.2013.
Асистент - стари називМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука28.08.2010.
Асистент приправник РМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - стари називМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука28.08.2007.
Истраживач приправникМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука15.06.2005.