проф. др Мијодраг Милошевић


Недостаје слика

др Мијодраг Милошевић

Редовни професор


Телефон021/485-2346
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 106

Рођен 14. 9. 1970. године у Бијељини.
• Образовање:
    Дипломске студије на машинском одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду, уписао је 1990/91. шк. године. Дипломирао је 1997. године на смеру „Производно машинство“. Дипломски рад под називом „Развој програмске подршке за реализовање методологије за проверу радне тачности координатних мерних машина“, из предмета „Мерење и контрола“, одбранио је са оценом 10.
    Магистарске студије на Факултету техничких наука, машински одсек, смер „Аутоматски флексибилни технолошки процеси“, уписао је 1997/98. шк. године. Положио је испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 10. Магистарску тезу под називом „Развој специјализованог CAD/CAPP/CAM решења применом савремених програмских система опште намене", одбранио је 2005. године.
    Докторску дисертацију под називом „Колаборативни систем за пројектовање технолошких процеса израде производа базиран на интернет технологијама“, одбранио је 2012. године и тако стекао звање доктора техничких наука из области машинског инжењерства.

• Професионално искуство:
    1998. године запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду као стручни сарадник. Након магистратуре обављао послове асистента на групи предмета из области производног машинства. У звање редовног професора изабран је 2022. године, на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, за ужу научну област „Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање“.
    Тренутно обавља функцију шефа Катедре за машине алатке, технолошке процесе, флексибилне технолошке системе и процесе пројектовања. Обављао је функцију шефа Лабораторије за технолошке процесе, техноекономску оптимизацију и виртуелно пројектовање.

• Научно-истраживачки рад:
    До сада је ангажован на преко 20 националних и међународних научно-стручних пројеката из области техничко-технолошког развоја, финансираних од стране Министарстава просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Био је руководилац два истраживачка пројекта под називом „Примена колаборативног инжењерства у унапређењу процеса одрживе производње“ и „Примена метода паметне производње у Индустрији 4.0“. Успешно учествује у сарадњи са привредом, кроз решавање стручних задатака и имплементацију апликативних програмских решења.
    До сада је, као аутор или коаутор, на домаћим и међународним научним конференцијама и у домаћим и међународним часописима, објавио преко 160 научно-стручних радова, од којих је 20 публиковано у међународним SCI часописима. Коаутор је два универзитетског уџбеника под називом „Интегрисани CAPP системи и PDM“ и „Технолошка логистика и предузетништво“.

• Искуство у примени информационих технологија:
    Развој и имплементација рачунарских и информационих система који укључују:
      - CAD/CAPP/CAM и PLM системе
      - Развој и администрирање SQL и NoSQL база података
       (ORACLE, Sybase, MS Access, Azure Cosmos DB)
      - Програмирање у .NET и VBA окружењу
      - ORACLE APEX и PL/SQL програмски језик
      - Експертске системе и индустријски софтвер
      - e-Manufacturing и e-Business технологије и стратегије
      - Примену облак технологија у поизводњи (Cloud Manufacturing)
      - Индустријски интернет ствари (IIoT)
      - Технологије Индустрије 4.0

НазивУ Установи
Развој програмске подршке за реализовање методологије за проверу радне тачности координатних мерних машина

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Развој специјализованог ЦАД/ЦАПП/ЦАМ решења применом савремених програмских система опште намене

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Колаборативни систем за пројектовање технолошких процеса израде производа базиран на интернет технологијама

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAntić, A., Popović, B., Krstanović, L., Obradović, R., Milošević, M.: Novel Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, Vol. 98, pp. 1-15, ISSN 0888-3270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević M., Čep R., Čepova L., Lukić D., Antić A., Đurđev M.: A Hybrid Grey Wolf Optimizer for Process Planning Optimization with Precedence Constraints, Materials, 2021, Vol. 14(23):7360, ISSN 1996-1944
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević M., Lukić D., Antić A., Lalić B., Ficko M., Šimunović G.: e-CAPP: A distributed collaborative system for internet-based process planning, Journal of Manufacturing Systems, 2017, Vol. 42, pp. 210-223, ISSN 0278-6125
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLukić D., Čep R., Vukman J., Antić A., Đurđev M., Milošević M.: Multi-Criteria Selection of the Optimal Parameters for High-Speed Machining of Aluminum Alloy Al7075 Thin-Walled Parts, Metals, 2020, Vol. 10, No. 12, pp. 1-22, ISSN 2075-4701
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurđev M., Čep R., Lukić D., Antić A., Popović B., Milošević M.: A genetic crow search algorithm for optimization of operation sequencing in process planning, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 5, pp. 1-23, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAntić, A., Šimunović, G., Šarić, T., Milošević, M., Ficko, M.: A Model of Tool Wear Monitoring System for Turning, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 2, pp. 247-254, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Kostelac, M., Lukić, D., Milošević, M.: Design and Economic Justification of Group Blanks Application, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 2, pp. 269-272, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Milošević, M., Lukić, D., Hadžistević M.: Design of Casting Blanks in CAPP System for Parts of Piston-Cylinder Assembly of Internal compustion Engines, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 1, pp. 75-78, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Lukić, D., Stević, M., Milošević, M.: Integrated CAPP System for Plastic Injection Mold Manufacturing, Materiale Plastice, 2008, Vol. 45, No. 4, pp. 381-389, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Živanović S., Vukman J., Milošević M., Borojević S., Antić A.: The possibilities for application of STEP-NC in actual production conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No. 7, pp. 3317-3328, ISSN 1738-494X
(М23) Рад у међународном часописуBorojević S., Lukić D., Milošević M., Vukman J., Kramar D.: Optimization of process parameters for machining of Al 7075 thin-walled structures, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No. 2, pp. 125-135, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуLukić, D., Milošević, M., Antić, A., Borojević, S., Ficko, M.: Multi-criteria selection of manufacturing processes in the conceptual process planning, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No. 2, pp. 151-162, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуMilošević, M., Lukić, D., Borojević, S., Šimunović, G., Antić, A.: A model of collaborative process planning system (e-CAPP), Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No. 1, pp. 97-103, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуTepić, J., Todić, V., Lukić, D., Milošević, M., Borojević, S.: Development of the Computer-Aided Process Planning (CAPP) System for Polymer Injection Mold Manufacturing, Metalurgija, 2011, Vol. 50, No. 4, pp. 273-277, ISSN 0543-5846
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilošević M., Lukić D., Ostojić G., Lazarević M., Antić A.: Application of Cloud-Based Machine Learning in Cutting Tool Condition Monitoring, 14. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad, 23-25 September, 2021
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić, D., Milošević, M., Borojević, S., Đurđev, M., Vukman, J., Antić, A.: Manufacturing cost estimation in the conceptual process planning, Machine Design, 2016, Vol. 8, No. 3, pp. 83-90, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić, D., Vukman, J., Živanović, S., Milošević, M., Borojević, S., Jovičić, G., Mlađenović, C.: Application of STEP-NC in the integration CAx and CNC systems:case studies , Machine Design, 2016, Vol. 8, No. 1, pp. 23-26, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаMilošević, M., Lukić, D., Đurđev, M., Antić, A., Borojević, S.: An overview of genetic algorithms for job shop scheduling problems, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No. 2, pp. 11-15, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаMilošević, M., Todić, V., Lukić, D.: Internet-Based Collaborative System For Process Planning, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No. 1, pp. 45-48, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Antić, A., Lukić, D., Vukman, J., Đurđev, M.: e-Manufacturing: Framework for a Collaborative Distributed Manufacturing, Scientific Bulletin, Series C, Fascicle: Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology, Technical University of Cluj Napoca, North University Center Of Baia Mare, 2016, Vol. 30, No. 1, pp. 70-73, ISSN 1224-3264
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Lukić, D., Đurđev, M., Vukman, J., Antić, A.: Genetic algorithms in integrated process planning and scheduling – a state of the art review, Proceedings in Manufacturing Systems, 2016, Vol. 11, No. 2, pp. 83‒88, ISSN 2067-9238
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Antić, A., Lukić, D., Jovičić, G., Vukman, J.: Distributed Process Planning through Web-based Collaboration, Scientific Bulletin, Series C, Fascicle: Mechanics, Tribology, Technical University of Cluj Napoca, North University Center Of Baia Mare, 2014, Vol. 28, No. 1, pp. 65-68, ISSN 1224-3264
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду25.09.2022.
Ванредни професорТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
Асистент - стари називПројектовање и оптимизација технолошких процеса и техничка припрема производњеФакултет техничких наука26.08.2009.
Асистент приправник РТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - стари називТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука27.09.2005.
Асистент приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1999.
Истраживач приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1998.
Истраживач приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1997.