проф. др Миленко Секулић


Недостаје слика

др Миленко Секулић

Редовни професор


Телефон+381648214114
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 112a

Рођен 05. августа 1966. године у Пријепољу, Р. Србија. Држављанин Р. Србије. Основну школу завршио 1981. године у Пријепољу као носилац Вукове дипломе и ђак генерације. Исте године уписао Средњу школу “Проф. Бранко Радичевић” у Пријепољу, математички смер, коју завршава 1985. год. са одличним успехом. Школске 1983/84. године проглашен је за најбољег ученика средње школе. На Машински одсек Факултета техничких наука у Новом Саду уписао се после одслужења војног рока, шк.1986/87. год. и дипломирао 10.09.1993. год. на смеру за Производно машинство, на Катедри за обраду материјала скидањем струготине. Дипломски рад под називом ”АНАЛИЗА СИЛА/ОТПОРА РЕЗАЊА ПРИ ГЛОДАЊУ” одбранио је са оценом 10 (десет).

У времену од 1989.÷1991. године обављао је дужност студента проректора Универзитета у Новом Саду и председника универзитетске комисије за смештај студената у студентске домове. За изузетан допринос и остварене резултате у раду и развоју Универзитета у Новом Саду награђен је Повељом са златном плакетом (28.06.1991.), као највишим признањем новосадског универзитета.

Последипломске студије за степен магистра техничких наука уписао је шк. 1993/94. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру Процеси обраде метала скидањем струготине. У току последипломских студија постигао је просечну оцену 9,77. Магистарски рад под називом ”РАЗВОЈ ПОДЛОГА ЗА ПРОРАЧУН СИЛА РЕЗАЊА” одбранио је дана 23.10.1998. год. Докторску дисертацију под називом "ОДРЕЂИВАЊЕ СИЛА РЕЗАЊА ПРИ БУШЕЊУ" одбранио је 05.10.2007. на Факултету техичких наука у Новом Саду.

Проф. др Миленко Секулић је запослен на Факултету техничких наука од 14.03.1994. године, прво у звању асистента приправника (1994.÷1998.), а касније у звању асистента (1998.÷2008.), доцента (2008.÷2012.), ванредног професора (2012.÷2017.) и редовног професора. У звање редовног професора, за УНО: Процеси обраде скидањем материјала, изабран је 15.10.2017. године.

Држи наставу из следећих предмета: Теорија обрадних процеса,Технологије израде алата за пластику, Дизајн и функционалност производа, Иновационе технологије, Производни дизајн, Безбедност производа и заштита корисника/потрошача, Иновационе технологије и производни дизајн. На бројним анкетама спроведеним међу студентима увек је добијао врло високе оцене за свој рад. У последњем изборном периоду (пре избора у звање редовног професора) просечна оцена, на бази 29 оцењених предмета на којима је држао предавања и вежбе, износи 9,47. Био је ментор у изради 20 дипломских радова на основним академским студијама, 12 дипломских радова на мастер академским студијама, као и ментор једне докторске дисертације. Осим тога учествовао је и у комисијама за оцену и одбрану 31 дипломског рада на основним академским судијама, 26 дипломских радова на мастер академским студијама и 5 докторских дисертација.

Као аутор и коаутор објавио је више од 190 радова који су излагани на научно–стручним конференцијама у земљи и иностранству или су публиковани у домаћим  и међународним часописима. Коаутор је и пет универзитетских уџбеника. Учествовао је у изради пет научних пројеката који су финансирани или се финансирају од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у краћем периоду на једном пројекту је био руководилац), као и седам научних билатералних пројеката (на једном пројекту је био руководилац). Осим тога учествовао је и у 11 програма наставне и научне размене, кроз средњоевропски програм универзитетске размене ЦЕЕПУС и ЕРАСМУС+. Према цитатној бази СЦОПУС, укупан број цитата у последњем петогодишњем периоду од 2016.÷2020. године износи 195. Био је председник Међународног научног одбора 14тх Интернатионал Сциентифиц Цонференце ММА 2021 - Флеxибле Тецхнологиес, која је одржана у Новом Саду, од 23.09. до 25.09.2021. године.

У звању асистента је, у више мандата, био члан ННВ Факултета техничких наука испред Департмана за производно машинство.

Шеф је Катедре за процесе обраде скидањем материјала, а такође и члан  Наставно-научног већа Факултета техничких наука, као и ННВ Департмана за производно машинство. Тренутно обавља функцију заменика председника Савета Факултета техничких наука. У више наврата је држао предавања по позиву на Машинском факултету у Љубљани, као и на Техничком факултету у Ријеци.

Ожењен је и има две ћерке.

Редовни професор
15.10.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.02.2008.01.09.2012.Департман за производно машинство
Асистент са докторатом05.10.2007.01.01.2008.Департман за производно машинство
Асистент са магистратуром15.12.1998.01.09.2007.Департман за производно машинство
Ванредни професор15.10.2012.Катедра за процесе обраде скидањем материјала
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2018.Катедра за процесе обраде скидањем материјала
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Анализа сила (отпора) резања при глодању

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Развој подлога за прорачун сила резања

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Одређивање сила резања при бушењу

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRodić D., Sekulić M., Gostimirović M., Pucovsky V., Kramar D.: Fuzzy logic and sub-clustering approaches to predict main cutting force in high-pressure jet assisted turning, Journal of Intelligent Manufacturing, 2020., https://doi.org/10.1007/s10845-020-01555-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRodić D., Gostimirović M., Madić M., Sekulić M., Aleksić A.: Fuzzy model-based optimal energy control during the electrical discharge machining, Neural computing and applications, 2020., https://doi.org/10.1007/s00521-020-04909-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Pucovsky V., Sekulic M., Rodić D., Pejić V.: Evolutionary optimization of jet lag in the abrasive water jet machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 101, No. 9-12, 2019., pp. 3131-3141
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Sekulić M., Radovanović M., Madić M.: Evolutionary multi-objective optimization of energy efficiency in electrical discharge machining, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No 10, pp. 4775-4785, ISSN 1738-494X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHadžistević M., Štrbac B., Spasić Jokić V., Delić M., Sekulić M., Hodolič J.: Factors of estimating flatness error as a surface requirement of exploitation , Metalurgija, 2015, Vol. 54, No 1, pp. 239-242, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKramar D., Sekulić M., Jurković Z., Kopač J.: The Machinability of Nickel-Based Alloys in High-Pressure Jet Assisted (HPJA) Turning, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 512-514, ISSN 0543-5846, UDK: 669.24:621.914:621.9.011=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Sekulić M., Škorić B.: Influence of discharge energy on machining characteristics in EDM, Journal of Mechanical Science and Technology, 2012, Vol. 26, No 1, pp. 173-179, ISSN 1738-494X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуCukor G., Jurković Z., Sekulić M.: Rotatable Central Composite Design of Experiments versus Taguchi Method in the Optimization of Turning, Metalurgija, 2011, Vol. 50, No 1, pp. 17-20, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSekulić M., Jurković Z., Hadžistević M., Gostimirović M.: The influence of mechanical properties of workpiece material on the main cutting force in face milling, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 339-342, ISSN 0543-5846, UDK: 669.14/15:620.171.70/178:620.18 = 111
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Sekulić M.: An inverse optimal control problem in the electrical discharge machining, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2018, Vol. 43, No 5, pp. 1-10, ISSN 0256-2499
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Pejić V., Brezočnik M., Gostimirović M., Hadžistević M.: Prediction of surface roughness in the ball-end milling process using Response Surface Methodology, Genetic Algorithms, and Grey Wolf Optimizer Algorithm, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No 1, pp. 18-30, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуNemedi I., Sekulić M., Radlovački V., Hodolič J., Hadžistević M., Takacs M.: A Method for Determining Roundness and Actual Form of Circular Workpiece Cross Sections, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2017, Vol. 14, No 6, pp. 169-184, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуVaštag Đ., Apostolov S., Hadžistević M., Sekulić M.: The Possibility of Copper Corrosion Protection in Acidic Media Using a Thiazole Derivative, Materijali in tehnologije, 2013, Vol. 47, No 3, pp. 329-333, ISSN 1580-2949, UDK: 620.197.3:669.3
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Hadžistević M., Gostimirović M., Turisova R., Pejić V.: Influence of material properties on machinability in face milling , Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 6, pp. 601-606, ISSN 1580-2949, UDK: 621.937
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Sekulić M., Kopač J., Kovač P.: Optimal Control of Workpiece Thermal State in Creep-Feed Grinding Using Inverse Heat Conduction Analysis, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 10, pp. 730-738, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Sekulić M.: An inverse heat transfer problem for optimization of the thermal process in machining, Indian Academy of Sciences, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2011, Vol. 36, No 4, pp. 489-504, ISSN 0256-2499
(М23) Рад у међународном часописуGostimirović M., Kovač P., Škorić B., Sekulić M.: Effect of Electrical Pulse Parameters on the Machining Performance of EDM, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 2011, Vol. 18, No 6, pp. 411-415, ISSN 0971-4588
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Kovač P., Sekulić M., Savković B.: An analytical study of energy partition in grinding - Invited paper, 8. International Congress on Precision Machining - ICPM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 81-86, ISBN 978-86-7892-742-3
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSekulić M., Djurica D., Kovač P., Gostimirović M., Kramar D.: Using advanced CAM system in modern machining, 8. International Congress on Precision Machining - ICPM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 27-32, ISBN 978-86-7892-742-3
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMuženič D., Kramar D., Sekulić M., Gostimirović M., Kopač J.: Hybrid Manufacturing; Cutting Processes with Laser Assistance - Invited paper, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, 25-26 Septembar, 2015, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-722-5
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKramar D., Sekulić M., Kovač P., Gostimirović M., Kopač J.: The Implementation of Taguchi Method for Quality Improvement in High-Pressure Jet Assisted Turning Process, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 37-40, ISBN ISBN 978-86-7892-419
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKovač P., Gostimirović M., Sekulić M., Savković B.: Main developments in cutting technology-Keynote Paper, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 13-21, ISBN 978-86-7892-223-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKovač P., Gostimirović M., Sekulić M., Savković B.: Modeling and simulation of cutting process-Invited Paper, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 22-27, ISBN 978-86-7892-223-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаKovač P., Kulundžić N., Savković B., Kundrak J., Gostimirović M., Sekulić M.: Development In Machining Technology, Scientific Research Reports, Edited by : Wojciech Zebela and Ildiko Mankova, Determination of Temperature Distribution and Cutting Force in Drilling, Cracow, Cracow University of Technology, 2016, str. 7-18, ISBN 978-80-553-2576-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаKovač P., Savković B., Kulundžić N., Gostimirović M., Holešovsky F., Sekulić M.: Development In Machining Technology, Scientific Research Reports, Edited by : Wojciech Zebela and Ildiko Mankova, Simulation of Temperature Distribution on the 3D Moving Cutting Tool, Cracow, Cracow University of Technology, 2015, str. 20-26, ISBN 978-83-7242-844-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиликић Д., Секулић М., Гостимировић М., Узелац С.: Утицај трења и попречног сечива бургије на положај и величину сила резања, Међунардони часопис Трибологија у индустрији, 1999, Вол. 21, Но 1, пп. 24-29
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСекулић,М. Назив: Одређивање сила резања при бушењу, Докторска дисертација
(М72) Одбрањен магистарски радСекулић,М. Назив: Развој подлога за прорачун сила резања, Магистарска теза
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроцеси обраде скидањем материјалаУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
Ванредни професорПроцеси обраде скидањем материјалаУниверзитет у Новом Саду15.10.2012.
ДоцентПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука24.01.2008.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука15.12.1998.