проф. др Миодраг Хаџистевић


Недостаје слика

др Миодраг Хаџистевић

Редовни професор


Телефон021/485-2344
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 006A

Факултет техничких наука у Новом Саду, машински одсек, је уписао школске 1985/86. године. Дипломирао је на смеру "Процеси обраде метала скидањем струготине", 25.8.1992. Последипломске студије на Факултету техничких наука, смера "Процеси обраде метала скидањем струготине" је уписао школске 1992/93. године. Магистарски рад: "Провера параметара квалитета нумерички управљаних мерних машина" одбранио је 10.06.1999. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом: "Повећање тачности мерења нумерички управљаних мерних машина" одбранио је 14.07.2004. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од 01. фебруара 1993. године је запослен на Факултету техничких наука, Институту за производно машинство као стручни сарадник. У звање асистента за ужу научну област Метрологија, квалитет и прибори за предмете Мерење, квалитет и методе експеримента и Прибори изабран је 01.10.1999. године. У звање доцента изабран је 07.04.2005., а у звање ванредног професора за ужу научну област Метрологија, квалитет, прибори и еколошко инжењерски аспекти изабран је 22.04.2010. године те у звање редовног професора 22.04.2015. за ужу научну област Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори. У току рада на Департману за производно машинство објавио је преко 250 научних и научно-стручних радова у земљи и иностранству и учествовао на више научно-истраживачких пројеката Департмана за производно машинство и међународних пројеката. У периоду од 2012. до 2018. године био је Директор Департмана за производно машинство и руководилац студијских програма Инжењерства заштите на раду на свим нивоима студија ОАС, МАС и ДАС. Ожењен отац једног детета.

Редовни професор
22.04.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор22.04.2010.01.04.2015.Департман за производно машинство
Доцент07.04.2005.01.04.2010.Департман за производно машинство
НазивУ Установи
Одређивање утицаја режима резања на функцију постојаности при обради жлијеба превученим и непревученим вретенастим глодалима

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Провера параметара квалитета нумерички управљаних мерних машина

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Повећање тачности мерења нумерички управљаних мерних машина

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadlovački V., Hadžistević M., Štrbac B., Delić M., Kamberović B.: Evaluating minimum zone flatness error using new method - bundle of plains through one point, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, pp. 554-562, ISSN 0141-6359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatin I., Hadžistević M., Vukelić Đ., Trifković B., Potran M., Brajlih T., Drstvenšek I.: Advanced procedure for fabrication of substructure in dentistry, Metalurgija, 2016, Vol. 55, No 4, pp. 761-764, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHadžistević M., Štrbac B., Spasić Jokić V., Delić M., Sekulić M., Hodolič J.: Factors of estimating flatness error as a surface requirement of exploitation , Metalurgija, 2015, Vol. 54, No 1, pp. 239-242, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the impact of quality management and application of information technologies on organisational performance – case of Serbia and the wider region, Total Quality Management & Business Excellence, 2014, Vol. 25, No 7-8, pp. 776-789, ISSN 1478-3363
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatin I., Hadžistević M., Hodolič J., Vukelić Đ., Lukić D.: A CAD/CAE Integrated Injection Mold Design System for Plastic Products, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, Vol. 63, No 5-8, pp. 595-607, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Tepić J., Milošević M., Lukić D., Hadžistević M.: Design of Casting Blanks in CAPP System for Parts of Piston-Cylinder Assembly of Internal Combustion Engines, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 1, pp. 75-78, ISSN 0543-5846, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М23) Рад у међународном часописуPotran M., Štrbac B., Puškar T., Hadžistević M., Hodolič J., Trifković B.: Measurement of Accuracy of Dental Working Casts Using a Coordinate Measuring Machine, Vojnosanitetski pregled, 2016, Vol. 73, No 10, pp. 895-903, ISSN 0042-8450, UDK: DOI:10.2298/VSP150105089P
(М23) Рад у међународном часописуVrba I., Palenčar R., Hadžistević M., Štrbac B., Spasić Jokić V., Hodolič J.: Different Approaches in Uncertainty Evaluation for Measurement of Complex Surfaces Using Coordinate Measuring Machine, Measurement Science Review, 2015, Vol. 15, No 3, pp. 111-118, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуTabaković S., Konstantinović V., Radosavljavić R., Movrin D., Hadžistević M., Hatab N.: Application of Computer-Aided Designing and Rapid Prototyping Technologies in Reconstruction of Blowout Fractures of the Orbital Floor, Journal of Craniofacial Surgery, 2015, Vol. 26, No 5, pp. 1558-1563, ISSN 1049-2275
(М23) Рад у међународном часописуVaštag Đ., Apostolov S., Hadžistević M., Sekulić M.: The Possibility of Copper Corrosion Protection in Acidic Media Using a Thiazole Derivative, Materiali in Tehnologije, 2013, Vol. 47, No 3, pp. 329-333, ISSN 1580-2949, UDK: 620.197.3:669.3
(М23) Рад у међународном часописуHadžistević M., Matin I., Hodolič J., Vukelić Đ., Vukmirović S., Godec D., Nedić B.: Rule base reasoning in the knowledge-based mould design system, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 21, No 5, pp. 1143-1148, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Hadžistević M., Gostimirović M., Turisova R., Pejić V.: Influence of material properties on machinability in face milling , Materiali in Tehnologije, 2012, Vol. 46, No 6, pp. 601-606, ISSN 1580-2949, UDK: 621.937
(М23) Рад у међународном часописуMilutinović M., Hadžistević M., Movrin D., Vrba I.: Non-conventional Methods for Shaping Plastics Parts, Materiale Plastice, 2011, pp. 2220-2260, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуBrajlih T., Tasić T., Drštvenček I., Valentan B., Hadžistević M., Pogačar V., Balić J., Ačko B.: Possibilities of Using Three-Dimensional Optical Scanning in Complex Geometrical Inspection, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 826-833, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуMorača S., Hadžistević M., Drstvenšek I., Radaković N.: Application of Group Technology in Complex Cluster type Organizational Systems, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 10, pp. 663-675, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуSekulić M., Jurković Z., Hadžistević M., Gostimirović M.: The influence of mechanical properties of workpiece material on the main cutting force in face milling, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 339-342, ISSN 0543-5846, UDK: 669.14/15:620.171.70/178:620.18 = 111
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMatin I., Hadžistević M., Vukelić Đ., Milutinović M., Golebski R.: Application of numerical simulation of injection molding of medical accessory, Journal for Technology of Plasticity, 2016, Vol. 41, No 1, pp. 47-55, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаHadžistević M., Nemedi I., Sekulić M., Bosak M., Hodolič J.: Multi-Aspect Value of Measuring Systems and Methods Based on the Results of Roundness Measurements, Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2012, Vol. 2, No 8, pp. 514-530, ISSN 2159-5275
(М52) Рад у часопису националног значајаŠtrbac B., Radlovački V., Ačko B., Spasić Jokić V., Župunski Lj., Hadžistević M.: THE USE OF MONTE CARLO SIMULATION IN EVALUATING THE UNCERTAINTY OF FLATNESS MEASUREMENT ON A CMM, Journal of Production Engineering, 2016, Vol. 19, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаLanc Z., Zeljković M., Štrbac B., Živković A., Drstvenšek I., Hadžistević M.: The Determination of the Emissivity of Aluminum Alloy AW 6082 Using Infrared Thermography, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 1, pp. 23-26, ISSN 1821-4932, UDK: 621
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориУниверзитет у Новом Саду22.04.2015.
Ванредни професорМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука22.04.2010.
ДоцентМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука07.04.2005.
Асистент - стари називМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.10.1999.
Истраживач приправникМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.02.1993.