Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer menadžmenta (Dipl. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
90


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 3, Semestar: Letnji

Sistem menadžmenta kvalitetom2200.005
Organizacija preduzeća2200.005
Osnove LEAN proizvodnje2200.004
Upravljanje investicijama2200.004
Izborni predmet MLJR12200.004
Izborni predmet MLJR22200.004
Stručna praksa MEN10006.004

Godina: 4, Semestar: Zimski

Upravljanje procesima rada3030.006
Inženjerstvo usluga3110.005
Planiranje ljudskih resursa2200.005
Izborni predmet MLJR32-30-20-20.005
Izborni predmet MLJR42200.004
Izborni predmet MLJR52200.005

Godina: 4, Semestar: Letnji

Strateški menadžment3020.005
Izborni predmet MLJR63200.005
Izborni predmet MLJR73200.005
Izborni predmet MLJR82-3200.005
Diplomski rad - istraživački rad0000.005
Diplomski rad - izrada i odbrana0006.005
 Dokumenta