Predmet: Planiranje ljudskih resursa (17 - IM1912)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta Planiranje ljudskih resursa je (1) uočavanje strategijske uloge ljudskih resursa u oblikovanju i sprovođenju strategija upravljanja i postizanju konkurentske prednosti savremenih industrijskih sistema, (2) sagledavanje uloge planiranja ljudskih resursa u planiranju organizacije, (3) sagledavanje potrebe da se dugoročno planiraju aktivnosti regrutovanja, selekcije i razvoja zaposlenih i (4) upoznavanje sa osnovnim metodama koje se primenjuju u planiranju ljudskih resursa.
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da (1) uoče vezu između strategijskog planiranja i planiranja ljudskih resursa, odnosno oblikuju elemente strategije preduzeća koji se odnose na ljudske resurse, (2) oblikuju strategije regrutovanja i selekcije ljudskih resursa, kao inženjeri koji će se baviti pitanjima ljudskih resursa u preduzeću, (3) razviju i sprovedu efikasan plan regrutovanja potencijalnih zaposlenih, (4) sprovedu korake procesa selekcije i (5) poznaju alate koji se koriste u procesu selekcije zaposlenih i definišu potrebne kriterijumime, kako bi proces selekcije bio uspešan i efikasan.
Strategijsko planiranje ljudskih resursa; Strategijsko planiranje ljudskih resursa u kontekstu menadžmenta ljudskih resursa i strategijskog menadžmenta preduzeća, Faktori planiranja ljudskih resursa; Metode planiranja ljudskih resursa; Regrutovanje ljudskih resursa; Načini i izvori regrutovanja; Proces selekcije ljudskih resursa; Faze selekcije, Koraci selekcije, Metode i tehnike profesionalne selekcije; Prijem zaposlenih; Selekcija menadžera.
Nastava se odvija kroz predavanja i auditorne vežbe, usaglašavanjem teorijskog koncepta sa predavanja i rada na vežbama, u cilju što realnijeg i svestranijeg sagledavanja mogućnosti i uloge planiranja ljudskih resursa u organizaciji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Beardwell, I., Holden, L., Claydon, T.Human Resource Management2004Prentice HallEngleski
Ivancevich, J.M.Human Resource Management2007McGraw-Hill/IrvinEngleski
Bahtijarević-Šiber F.Strateški menadžment ljudskih potencijala2014Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, M.Human Resource Management2006McGraw-Hill/IrvinEngleski
Nedeljko IkačMenadžment ljudskih resursa2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Ljubica DuđakPlaniranje ljudskih resursa2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Ratković-Njegovan, B., Vukadinović, M., Duđak, Lj.Contribution to the Research of Organizational Socialization: The Importance of Interviews in Anticipatory Stage2017Journal for East European Management Studies (JEEMS), No.2/2017, p. 169-198Engleski
Catherine Bailey, David Mankin, Clare Kelliher, Thomas GaravanStrategic Human Resource Management2018Oxford University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Duđak dr Ljubica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jokanović dr Bojana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Duđak dr Ljubica
Redovni profesor

Auditorne vežbe