doc. dr Slavko Rakić


Nedostaje slika

dr Slavko Rakić

Docent


Telefon021/485-2140
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Dr Slavko Rakić dipl. inženjer rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu, Opština Zrenjanin, AP Vojvodina, Republika Srbija. Srednju školu završio je 2013. godine u Zrenjaninu – Zrenjaninska gimnazija. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,72 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Inženjerski menadžment. Od decembra 2017. godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Masterirao je sa prosečnom ocenom 10,00 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Inženjerski menadžment. Tokom master studija boravio je mesec dana preko CEEPUS projekta na razmeni na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti. Upisao doktorske studije 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Putem programa Erasmus MILETUS proveo je dva meseca na doktorskim studijama na Politehniko di Milano u prvoj godini, početkom druge godine boravio je mesec dana preko CEEPUS projekta na razmeni na Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu. Od septembra 2019. godine izabran je u zvanje asistenta u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru" odbranio je 05.07.2021. godine i stekao titulu dokor nauka iz oblasti industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment. 01.10.2021. izabran je u zvanje asistenta sa doktoratom. Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. 01.12.2022. izabran u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment. Dobitnik je nagrade za najbolje ocenjenog saradnika Fakulteta tehničkih nauka za školsku 2021/22. godinu. Tokom osnovnih i master studija je bio stipendista Fonda za mlade talente "Dositeja" kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istraživač je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku Republike Srbije, ERASMUS+ programa i Horizon programa.

Docent
01.12.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.10.2021.30.11.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent01.10.2019.30.09.2021.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Saradnik u nastavi01.12.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.02.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Strategija digitalnog marketinga

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2017

Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2021

Uticaj upotrebe digitalnih obrazovnih resursa na učinak studenata

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRakić S., Margherita P., Sianesi A., Marjanović U.: Digital Servitization and Firm Performance: Technology Intensity Approach, Engineering Economics, 2022, Vol. 33, No. 4, pp. 398-413, ISSN 2029-5839
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLalić B., Rakić S., Marjanović U.: Use of Industry 4.0 and organizational innovation concepts in Serbian textile and apparel industry, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2019, Vol. 133, No 3, pp. 1-15, ISSN 1230-3666, UDK: Article in Press
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRakić S., Pavlović M., Marjanović U.: A Precondition of Sustainability: Industry 4.0 Readiness , Sustainability, 2021, Vol. 12, No. 6641, pp. 1-12, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSofić A., Rakić S., Pezzotta G., Markoski B., Arioli V., Marjanović U.: Smart and Resilient Transformation of Manufacturing Firms , Processes, 2022, Vol. 10, ISSN 2227-9717
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJanković A., Medić N., Pavlović M., Todorović T., Rakić S.: Servitization 4.0 as a Trigger for Sustainable Business: Evidence from Automotive Digital Supply Chain, Sustainability, 2023, Vol. 15, No. 3:2217, ISSN 2071-1050
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZivlak N., Rakić S., Marjanović U., Ćirić D., Bogojević B.: The Role of Digital Servitization in Transition Economy: An SNA Approach, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2021, Vol. 28, No. 6, pp. 1-9, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRakić S., Softić S., Tasić N., Turcin I., Lüftenegger E., Marjanović U.: Student Performance on an E-Learning Platform: Mixed Method Approach , International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2020, Vol. 15, No. 2, pp. 187-203, ISSN 1863-0383
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Softić S., Vilkas M., Lalić B., Marjanović U.: Key indicators for student performance at the e-learning platform: An SNA approach , 16. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, High Tatras, 15-16 Novembar, 2018, pp. 463-468
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiloradov M., Rakić S., Ćirić D., Savković M., Softic S., Marjanović U.: Digital Technologies as an Essential Part of Smart Factories and Their Impact on Productivity , 27. Advances in Production Management Systems (APMS), Gyeongju: Springer, 25-29 September, 2022
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Marjanović U., Pezzotta G., Gaiardelli P., Janković A., Adrodegari F.: Future Trends in Digital Services and Products: Evidence from Serbian Manufacturing Firms , 27. Advances in Production Management Systems (APMS), Gyeongju: Springer, 25-29 September, 2022
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPezzotta G., Arioli V., Adrodegari F., Rapaccini M., Saccani N., Rakić S., Marjanović U., West S., Stoll O., Meierhofer J., Holst L., Wiesner S., Bertoni M., Romero D., Pirola F., Sala R., Gaiardelli P.: Digital Servitization in the Manufacturing Sector: Survey Preliminary Results , 27. Advances in Production Management Systems (APMS), Gyeongju: Springer, 25-29 September, 2022
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiloradov M., Rakić S., Marjanović U.: Towards digital economy through data literate workforce , 31. The ACM Web Conference, Lion, 25-29 April, 2022, pp. 417-422
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Višnjić I., Gaiardelli P., Romero D., Marjanović U.: Transformation of Manufacturing Firms: Towards Digital Servitization , 26. Advances in Production Management Systems (APMS), Nant, 5-9 September, 2021, pp. 153-161
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLeoste J., Rakić S., Marcelloni F., Zuddio M., Marjanović U., Oun T.: E-learning in the times of COVID-19: The main challenges in Higher Education, 19. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, Košice: IEEE, 11-12 November, 2021
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Pavlović M., Softic S., Lalić B., Marjanović U.: An Evaluation of Student Performance at e-Learning Platform , 17. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, High Tatras, 21-22 November, 2019, pp. 681-686
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆirić D., Lalić B., Marjanović U., Savković M., Rakić S.: A Bibliometric Analysis Approach to Review Mass Customization Scientific Production, 26. Advances in Production Management Systems (APMS), Nant: Springer, 5-9 September, 2021, pp. 328-338
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Ćirić D., Savković M., Rakić S., Marjanović U.: Exploring the use of game-based learning in agile project management education, 19. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, Košice: IEEE, 11-12 November, 2021
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić B., Marjanović U., Rakić S., Pavlović M., Todorović T., Medić N.: Big Data Analysis as a Digital Service: Evidence Form Manufacturing Firms , 5. International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing, Beograd, 1-4 June, 2020, pp. 263-269
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Simeunović N., Medić N., Pavlović M., Marjanović U.: The Role of Service Business Models in the Manufacturing of Transition Economies, 25. Advances in Production Management Systems (APMS), Novi Sad, 30-3 August, 2020, pp. 299-305
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPavlović M., Marjanović U., Rakić S., Tasić N., Lalić B.: The Big Potential of Big Data in Manufacturing: Evidence from Emerging Economies , 25. Advances in Production Management Systems (APMS), Novi Sad, 30-3 August, 2020, pp. 100-107
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Rakić S., Lalić B.: Digital Servitization: The Next “Big Thing” in Manufacturing Industries, 24. Advances in Production Management Systems (APMS), Austin: IFIP Advances in Information and Communication Technology, 1-5 September, 2019, pp. 510-517
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRakić S., Sofić A., Markoski B., Softić S., Marjanović U.: The use of Digital Product-Service Systems in Manufacturing Firms, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 2022, Vol. 12, No. 1, ISSN 2334-9638
(M53) Rad u naučnom časopisuRakić S., Marjanović U.: Uticaj upotrebe digitalnih obrazovnih resursa na učinak studenata, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 2, pp. 321-324, ISSN 0350-428X, UDK: 004.738.5:339
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Marjanović U.: Primena analize društvenih mreža u obrazovanju, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 29-33, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Medvecki D., Simeunović N., Stanković J.: Uporedna analiza internet prezentacija univerziteta u Srbiji, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 44-48, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMedvecki D., Rakić S., Stanković J., Simeunović N.: Komuniciranje na društvenim mrežama kao element procesa izgradnje brenda Fakulteta tehničkih nauka, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 73-77, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Ćelić Đ., Nikolić S.: Primena tehnika digitalnog marketinga na primeru poslovnog inkubatora iz Novog Sada, 22. Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 19 Maj, 2017, ISBN 978-86-7233-363-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMiloradov M., Rakić S., Marjanović U.: Veštine za rad sa podacima neophodne savremenoj industriji, 28. Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2022, pp. 129-133, ISBN 978-86-6022-401-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Janković A., Marjanović U., Simeunović N.: Merenje zadovoljstva studenata sa praktičnom nastavom putem platformi za e-učenje, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-18 Februar, 2021, pp. 130-133
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Lalić B., Medić N., Pavlović M., Marjanović U.: Primena usluga povezanih sa proizvodom u prerađivačkom sektoru u Srbiji, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 312-315, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Lalić B., Medić N., Tasić N., Marjanović U.: Primena digitalnih usluga u prerađivačkom sektoru u Srbiji, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 11-14 Februar, 2019, pp. 289-293, ISBN 978-86-6022-140-9
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRakić S.: Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka , 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu01.12.2022.
Asistent sa doktoratomProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.12.2018.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.12.2017.