Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Владимир Милошевић (ee 23/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Деад-беат контролера у електромоторним погонима
Тема (Eng):Dead-beat controllers in electric drives
Датум одбране:27.10.2022. 11:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Борис Застрановић (G1 3/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У НАСЕЉУ СЕФКЕРИН
Тема (Eng):CONCEPTUAL DESIGN OF WATER SUPPLY AND ATMOSPHERIC WATER SEWERAGE IN SEFKERIN SETTLEMENT
Датум одбране:20.10.2022. 09:15
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Колаковић
Доцент
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Доцент
 
Студент:Борис Владимировић (ST 51/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Учесници, ресурси и величина тржишта транспорта расхладних контејнера
Тема (Eng):Actors, resources and size of the reefer containers transport market
Датум одбране:11.10.2022. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Слободан Кабларевић (ST 51/2013)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контејнери изгубљени у мору
Тема (Eng):Container lost at sea
Датум одбране:11.10.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Зорић (ST 3/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Показатељи перформанси система интермодалног транспорта
Тема (Eng):Performance Indicators of Intermodal Transport System
Датум одбране:11.10.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Александар Савић (E2 96/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Аутоматизовано тестирање корисности WЕБ апликација помоћу Јест оквира
Тема (Eng):Automated usability testing of web applications using the Jest framework
Датум одбране:07.10.2022. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Сања Јоргић (II 18/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа пословних показатеља у предузећу "Роберт Босцх"
Тема (Eng):Analysis of business indicators in the company "Robert Bosch"
Датум одбране:07.10.2022. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Михаило Стјепановић (GI 91/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мултимедијална интерпретација слике "Плава кафана" Ивана Табаковића
Тема (Eng):Multimedia interpretation of a painting "Plava kafana" by Ivan Tabaković
Датум одбране:07.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Доцент
МенторВладимир Димовски
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Тијана Баварчић (GI 6/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуелна култура Новог таласа
Тема (Eng):Visual Culture of The New Wave
Датум одбране:07.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторВладимир Димовски
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Бојана Савић (ST 14/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГИЈЕ ВОЖЊЕ И ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):ELEMENTS OF DRIVING PSYCHOLOGY AND TRAFFIC BEHAVIOR
Датум одбране:07.10.2022. 09:00
Место одбране:211 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Марко Јовановић (E2 60/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција жанра песме на основу текста песме помоћу алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of song genre based on song lyrics using machine learning algorithms
Датум одбране:06.10.2022. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникАлександар Ковачевић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Марко Вуковић (E2 18/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција броја оружаних сукоба на основу историјских података и социоекономских показатеља
Тема (Eng):Conflict prediction based on historical data and socioeconomic factors
Датум одбране:06.10.2022. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникАлександар Ковачевић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Аника Ковачевић (GR 188/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа максималних површина за наводњавање у зависности од расположивих запремина воде акумулације Сот
Тема (Eng):Analysis of the maximum irrigation areas depending on the available water volumes of the Sot lake
Датум одбране:06.10.2022. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Доцент
МенторСрђан Колаковић
Редовни професор
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Бранка Дишић (A7 7/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕНАМЕНА САКРАЛНОГ ОБЈЕКТА У ВИНОТЕКУ И КУЋУ МИРИСА
Тема (Eng):<eng>CONVERSION OF THE SACRED BUILDING INTO A WINE SHOP AND HOUSE OF FRAGRANCE</eng>
Датум одбране:06.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Нешић Томашевић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Катарина Коледин (A7 34/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР ФРИЗЕРСКОГ САЛОНА „БАЗААР“ СА АКЦЕНТОМ НА ИСТРАЖИВАЊУ ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРОЦЕСА
Тема (Eng): <eng>&quot;BAZAAR&quot; HAIR SALON INTERIOR DESIGN WITH AN EMPHASIS ON THE RESEARCH OF THE DESIGN PROCESS</eng>
Датум одбране:06.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Нешић Томашевић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Јелена Синђић (GT 10/2017)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Актулени преглед система за вентилацију и климатизацију
Тема (Eng):Current review of ventilation and air conditioning systems
Датум одбране:06.10.2022. 10:00
Место одбране:006A - Канцеларија
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
МенторАлександар Анђелковић
Ванредни професор
ЧланМладен Томић
Доцент
 
Студент:Тања Цветинов (EE 38/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа примене ИЕЦ и ИЕЕЕ стандарда за прорачун кратких спојева на примеру димензионисања уземљења постројења 110/X кВ/кВ
Тема (Eng):Analysis of the application of IEC and IEEE standards for the calculation of short circuits on the example of the dimensioning of the grounding of the 110/X kV/kV distribution station
Датум одбране:06.10.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНикола Војновић
Доцент
МенторМарко Обренић
Доцент
ЧланСтеван Цветићанин
Доцент
 
Студент:Александра Милановић (SP 27/2015)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА СА АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ, ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ, ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА И ЈАВНОМ РАСВЕТОМ
Тема (Eng):Construction of a road with atmospheric sewage, parking space, footpaths and public lighting
Датум одбране:05.10.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланЂорђије Дупљанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Драгана Стојановић (MH 28/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена ПЛК кроз практични пример управљања висион станицом
Тема (Eng):Application of PLC for a vision station control
Датум одбране:05.10.2022. 12:00
Место одбране:123 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСтеван Станковски
Редовни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Александра Павловић (GT 7/2018)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови имплементације концепта зграда са близу нултом потрошњом енергије
Тема (Eng):Challenges of implementing the concept of buildings with near-zero energy consumption
Датум одбране:05.10.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Арон Пинтер (M2 5/2021)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА НАПОНСКОГ СТАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ МОДУЛАРНОГ ТРАКАСТОГ ТРАНСПОРТЕРА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Тема (Eng):STRESS ANALYSIS OF THE MODULAR BELT CONVEYOR CONSTRUCTION USING THE FINITE ELEMENT METHOD
Датум одбране:05.10.2022. 10:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланВладимир Мученски
Ванредни професор
 
Студент:Стојан Грбић (MH 32/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:CAN комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in the automotive industry
Датум одбране:05.10.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтеван Станковски
Редовни професор
МенторГордана Остојић
Редовни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Вукашин Павковић (RA 212/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример решења аутоматског управљања и надзора система у препумпним станицама
Тема (Eng):An example of solution for automation control and supervisory for the lift station systems
Датум одбране:05.10.2022. 09:30
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланЖељко Кановић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Куцурски (M2 3/2020)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ЗАМОРНОГ ПОНАШАЊА ТРАНСПОРТНЕ ТРАКЕ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Тема (Eng):ANALYSIS OF CONVEYOR BELT FATIGUE BEHAVIOR USING THE FINITE ELEMENT METHOD
Датум одбране:05.10.2022. 09:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникВладимир Мученски
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Јелена Микић (PR 36/2015)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микросервиси у Амазон веб сервисима
Тема (Eng):Microservice architecture in Amazon web services
Датум одбране:04.10.2022. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Граховац (e1 53/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паралелизација ДФА алгоритма за обуку дубоких неуронских мрежа
Тема (Eng):Parallelisation of DFA Algorithm for Deep Neural Network Training
Датум одбране:04.10.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторСтаниша Даутовић
Ванредни професор
ЧланЗоран Овцин
Доцент
 
Студент:Марко Миловић (EE 31/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Виртуелна лабораторија Planet Debug: Програмирање и тестирање click плочице за мерење температуре и приказ на седмосегментној click плочици у развојном окружењу Necto Studio
Тема (Eng):Virtual laboratory Planet Debug: Programming and testing of click board for temperature measurement and display on a segmosegmental click board in the Necto Studio development environment
Датум одбране:04.10.2022. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Тешовић (EE 39/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реализација и карактеризација click плочице за конверзију напона у фреквенцију, програмирање click плочице за мјерење амбијенталног освјетљења
Тема (Eng):Realization and characterization of V to Hz click board, programming Ambient click board
Датум одбране:04.10.2022. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникЈован Бајић
Ванредни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланМирјана Дамњановић
Редовни професор
 
Студент:Тијана Терзић (E1 23/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун несиметричних токова снага дистрибутивних мрежа са дистрибутивним генераторима заснованим на уреĎајима енергетске електронике
Тема (Eng):CALCULATION OF UNBALANCED POWER FLOW OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATORS BASED ON POWER ELECTRONIC DEVICES
Датум одбране:04.10.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНикола Војновић
Доцент
МенторЛука Стрезоски
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Никола Марковић (EE 52/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реализација, карактеризација и програмирање Load Cell click плочице
Тема (Eng):Realization, characterization and programming of Load Cell click board
Датум одбране:04.10.2022. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Слађана Дукић (BI 29/2014)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција карцинома дојке коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Detection of breast cancer using machine learning algorithms
Датум одбране:03.10.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикша Јаковљевић
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Средојевић (IM 15/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај промоције у медијима на посећеност културних догађаја
Тема (Eng):The influence of promotion in the media on the attendance of cultural events
Датум одбране:03.10.2022. 09:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Аница Јосиповић (ST 1/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ НАПРЕДНИХ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADVANCED DRIVER TRAINING SYSTEMS
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:211 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Небојша Брунер (I2 6/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ОНЛИНЕ ПОСЛОВАЊЕ
Тема (Eng):IMPACT OF GLOBALIZATION ON ONLINE BUSINESS
Датум одбране:30.09.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранко Шкорић
Редовни професор
МенторЗдравко Тешић
Редовни професор
ЧланНемања Тасић
Доцент
 
Студент:Огњен Шумаруна (O2 16/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Интеграција опенБИМ стандарда у геопросторни домен за развој 3Д геопортала
Тема (Eng):Integration of the openBIM standards into a geospatial domain for the development of 3D geoportals
Датум одбране:30.09.2022. 14:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланВесна Стојаковић
Редовни професор
 
Студент:Милица Виловски (ZZ 4/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ко - инсинерација гуменог отпада у цементарама
Тема (Eng):Co-incineraton of rubber waste in cement plants
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторНемања Станисављевић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Тамара Ранковић (EE 121/2014)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Релејна заштита ветроелектране
Тема (Eng):Wind power plant relay protection
Датум одбране:29.09.2022. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Слободан Милетић (G1 48/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредна анализа међуспратних спрегнутих конструкција: типови можданика и робусност
Тема (Eng):Comparative analsys of the composite floor structures: types of shear studs and robustness
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраго Жарковић
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланСања Ожват
Доцент
 
Студент:Марко Ђорђевић (RA 13/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:3D видео игра за FPGA – базирани рачунар
Тема (Eng):3D video game for an FPGA-based computer
Датум одбране:26.09.2022. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Стефан Стојаковић (E5 35/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕСТНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РУКОВАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИМ ПОДАЦИМА ПОМОЋУ СПАРQЛ УПИТА
Тема (Eng):TEST ENVIRONMENT FOR HANDLING METEOROLOGICAL DATA USING SPARQL QUERIES
Датум одбране:22.09.2022. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Ана Рудић (R1 23/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој система за видео конференције
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF VIDEO CONFERENCING SYSTEMS
Датум одбране:20.09.2022. 12:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланЈована Видаковић
Редовни професор