Специјалистичке струковне студије (студије другог степена) – трају једну или две године и вреде најмање 60 односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер дате области.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
У прву годину специјалистичких струковних студија се може уписати лице које има:

Завршене основне академске или основне струковне студије (најмање три године, 180 ЕСПБ бодова)


 Актуелне вести
Не постоје подаци за тражене вести!